Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»), страница 5

б) шляхом гарантування банком або групою банків. Кредитування здійснюється залежно від потреби в кредитах;

в) шляхом зміни гарантованих банками учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорциумной операції [4, 14, 19, 24].

1.3.  Порядок видачі аналізу й погашення кредиту

Документи, необхідні для відкриття кредитного договору представлені на мал.1.3

Схема документів позичальника на кредит

 


      Устав                                                                          Заява або клопотання

 


      Установчий договір                                        Контракти на здійснення операції

       Реєстраційне свідоцтво                             Техніко-економічне обґрунтування

       Картка зразків підписів                           Ліцензії на здійснення діяльності

       Баланс і форма 2                                               План доходів і видатків на строк кредиту

       Рух коштів по                                        Кошторисний розрахунок вартості будівництва

       Розрахунковому рахунку позичальника                                       

      Довідка з банку про відсутність

       заборгованості

       Висновок аналітичного відділу      

       про фінансовий стан позичальника

 


Висновок кредитного комітету

 


                Кредитний договір                                                                Договір застави

Рис. 1.3.  Документи, надавані банку позичальником

Важливим етапом процедури одержання кредиту є висновок кредитного договору (додаток А). Згідно Положення Національного банку України  «Про кредитування» затвердженого Постановою Національного банку України №246 від 28 вересня 1995 року, кредитна договір укладається тільки в писемній формі.

Кредитні відносини регламентуються на підставі  укладених кредитних договорів між банком і позичальником, у яких визначаються:

1)  предмет договору;

2)  об'єкт кредитування;

3)  строк і розміри кредиту;

4)  порядок видачі й погашення кредиту;

5)  процентна ставка, умови й періодичність її зміни й умови сплати відсотків;

6)  взаємні зобов'язання, відповідальність за неналежне виконання умов договору;

7)  зобов'язання позичальника по заставі свого майна й цінностей у рахунок погашення заборгованості за кредитом;

8)  процедура реалізації застави в рахунок погашення заборгованості за кредитом;

9)  строки й порядок надання банку документів бухгалтерської й статистичної звітності, а також документів, що підтверджують цільове використання кредиту;

За кожним договором установлюється конкретний строк користування кредитом, виходячи з періоду кругообігу оборотних коштів, строків надходження й розмірів доходів позичальника, строків документообігу.

Строк надання документів про цільове використання коштів по кредиту, так само визначається в кредитному договорі залежно від об'єкта кредитування, але не пізніше строку освоєння.

Розмір процентних ставок і порядок їхньої сплати встановлюється банком і визначається в кредитному договорі залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту та пропозицій, які зложилися на кредитному ринку, строку користування кредитом, дисконтної ставки й інших факторів.

У випадку якщо видача кредиту відбувається не одноразово, а в міру необхідності, при кожній видачі коштів у рахунок оформленого кредиту визначаються конкретні строки погашення цієї частини отриманого кредиту й складається графік погашення, що підписується позичальником і погодяться з банком.