Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»), страница 2

За станом на 1 липня 2003 року ліцензію НБУ на здійснення банківських операцій мають 153 банку. Узагальнюючим показником багатогранної діяльності банківських установ є фінансовий результат - основа їхнього майбутнього розвитку. Загальний дохід вітчизняних банків за 1 півріччя 2003 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 62.9% і склав 274.3 млн. грн., у тому числі за перший квартал 113.0 млн. грн., за другий 161.3., млн. грн. Фінансовий результат діяльності банків залежить від співвідношення його витрат і доходів. Протягом першого півріччя 2003 року доходи українських банків виростали більшими темпами, чим витрати, що сприяло поліпшенню співвідношення витрат і доходів, що на 01.07.2003р. склало 94.2% (за результатами першого півріччя 2003р. цей показник був дорівнює 95.7%).

 Обсяги чистих активів банків України за перше півріччя 2003 року збільшилися на 5511.5 млн. грн., або на 11.7%, і на 01.07.2003 р. був дорівнює  52715.3 млн. грн., що становило 93.7% від всіх активів.

Загальна сума зобов'язань по системі банків виросла на 4849,4 млн. грн. (12,3%). Найбільшим у зобов'язаннях банку є питома вага коштів суб'єктів господарювання (35,5%), тобто більшу частину в приваблюваних  банком коштах становлять депозити юридичних осіб. Але з кожним роком зростає питома вага в структурі зобов'язань банків внески фізичних осіб (32,5%), що говорить про те, що в населення росте довіра до вітчизняних банок.   

У структурі активних операцій, які здійснюються банківською системою, найбільшої є питома вага кредитної діяльності (68,0% всіх активів).

У структурі пасивів банківської системи України переважають короткострокові зобов'язання (до 7 днів) - 65.9% і (до місяця)- 4.1%; середньострокові (до року) становлять - 17.7%; довгострокові (більше року) - 12.3%.У той же час у структурі активів системи короткострокові вкладення (до 7 днів) становлять лише 40%, тобто - спостерігається невідповідність між строками повернення активів і зобов'язань, що може негативно впливати на поточну ліквідність або на рівень прибутковості активів комерційних банків.

За перше півріччя 2003 року банки одержали доходи в сумі 4709,5 млн. грн. (з відповідним періодом минулого року збільшилися на 21,2%). Збільшення досягнуте за рахунок зростання процентних доходів - на 629,2 млн. грн. (або на 24,5%), результату від торговельних операцій - на 125,3 млн. (тобто в 2 рази), комісійних доходів - на 65,2 млн. грн. (на 6,0%). Процентні доходи банків (3200,5 млн. грн. - 68,0% від загальної суми доходів) ростуть більшими темпами, чим загальні, це пов'язане з розширенням кредитування. Видатки банків за перше півріччя 2003 року склали 4435,2 млн. грн. (збільшення в порівнянні з відповідним періодом 2001 року на 19,3%). Збільшення видатків відбулося в основному за рахунок росту інших небанківських операційних видатків - на 367,1 млн. грн., або 25,3% (41% від загальної суми видатків).

Починаючи з 1991 року, кредитний ринок у нашій країні динамічно розвивається, а обсяги кредитів, видаваних банками суб'єктам економіки, постійно ростуть. Дану тенденцію можна простежити на мал. 1.1. Простежуючи дану динаміку, можна зробити висновок про те, що кредитні послуги банків затребувані і є  безумовною необхідністю для нормалізації економіки в нашій країні [6, 15, 21].

Рис. 1.1. Динаміка обсягів кредитів, виданих комерційними банками України  суб'єктам господарювання  за період з 1992 р. по 2003 р.

Нижче наведена структура заборгованості по кредитах за різними критеріями на 01.07.2003 р. (в % до загального обсягу кредитів).

По формах власності:

1)  колективна - 76.8 %;

2)  приватна - 10.8 %;

3)  державна - 10.5 %;

4)  інші - 1.9 %.

По галузях економіки:

1)  промисловість - 38.7 %;

2)  торгівля й громадське харчування - 32 %;