Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»)

Страницы работы

Содержание работы

ВВЕДЕННЯ

Провідне місце в перехідній економіці України належить фінансово-кредитній системі. Від ефективності й безперебійного функціонування кредитно-фінансового механізму залежить не тільки своєчасне одержання коштів окремими господарськими суб'єктами, а й темпи економічного розвитку в цілому по країні.

Важливою формою участі комерційного банку в здійсненні різних програм є кредитування суб'єктів підприємницької діяльності. Очевидно, що кредити дають можливість підприємствам збільшувати видатки на придбання нового обладнання, на фінансування капітальних вкладень, на формування основних фондів. Об'єктами кредитування можуть бути капітальні видатки на реконструкцію, модернізацію й розширення вже діючих основних фондів, на нове будівництво, на приватизацію. Тому обрана мною тема є актуальною на сучасному етапі розвитку економіки в Україні.

Метою даної курсової роботи є визначення сутності банківського кредитування й основи побудови кореляційної моделі по кредитуванню, аналіз висновок кредитного договору, порядок видачі й погашення кредиту, система аналізу банківських кредитів.          

Основні функції, форми й роль кредитів і кредитних відносин, служать необхідною умовою нормального функціонування товарного виробництва й забезпечення кругообігу індивідуального капіталу. Розглядаючи основні принципи й методи банківського кредитування, з позиції практичної роботи вітчизняних і закордонних  комерційних банків, дає можливість одержати подання про механізм організації кредитних операцій, які служать важливою умовою забезпечення суб'єктів ринку додатковими грошовими ресурсами на меті, які можуть впливати на економічний ріст у цілому.

У даній курсовій роботі поставлені наступні завдання:

1)  відбити загальний стан банківської системи України на сучасному етапі;

2)  вивчити  аналіз порядока видачі й погашення кредиту;

3)  розглянути систему аналізу кредитних операцій в АКИБ «Укрсиббанк» ХРУ;

4)  розрахунок економічних даних «Укрсиббанк» за допомогою ППП «статграф»

1.  КРЕДИТУВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1.1.  Кредитно-банківська система України

Центральним місцем у цьому механізмі у своєчасній економіці виступають банки. Комерційні банки на сучасному етапі досить актуальні і їм належить значна увага економічної науки. Одним з головних складених елементів діяльності банку є вивчення його ресурсної бази.

Ресурси банку - це сукупність грошей, які перебувають у розпорядженні банків і використовуються їм для кредитних і інших активних операцій. Основу діяльності банку становлять притягнуті ресурси, тому що тільки вони визначають розмір кредитних вкладень. Для виконання поставлених завдань перед банком, необхідно проводити аналітичну роботу комерційних банків [18,23]. У табл. 1.1 представлена структура загального обсягу активів і пасивів системи комерційних банків України за перше півріччя 2003 року.

Таблиця 1.1

Структура загального обсягу активів і пасивів системи комерційних банків України

Найменування статті

01.01.2003, млн. грн.

01.07.2003, млн. грн.

Зміна млн. грн.

Зміна, %

                              1

2

3

4

5

Балансовий капітал

7908,9

8571,3

662,3

8,4

Зареєстрований і оплачений  статутний фонд

4631,5

4971,2

340,2

7,3

Фінансовий результат

530,1

274,2

-255,9

-48,3

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

39294,9

44144,3

4849,4

12,3

Кошти суб'єктів господарювання

14803,2

15640,0

836,8

5,7

Внески фізичних осіб

11161,2

14350,9

3189,8

28,6

Міжбанківські кредити й депозити

4307,0

4948,3

641,3

14,9

Кошти банків на рахунках Лоро

447,2

576,8

129,6

29,0

Продовження табл. 1.1

1

2

3

4

5

Кошти, отримані від НБУ

1114,7

963,0

-151,7

-13,6

Заборгованість перед бюджетними організаціями

1533,8

2180,1

646,3

42,1

Цінні папери власного боргу

468,2

406,0

-62,2

-13,3

Інші зобов'язання

5927,8

4374,0

-1553,8

-26,2

АКТИВИ

50391,7

56233,1

5841,4

11,6

Високоліквідні активи

7711,0

8762,6

1051,6

13,6

Кредитний портфель, у т.ч.:

31862,6

37376,7

5514,0

17,3

Кредити, видані населенню

1373,5

1965,8

592,3

42,9

Кредити, видані органам державного керування

197,3

306,6

109,3

55,4

Резерв для покриття кредитних ризиків

2958,0

3217,8

259,8

8,8

Портфель цінних паперів, у т.ч.:

4389,9

2952,4

-1437,5

-32,7

Цінні папери, рефінансовані НБУ

2974,9

1409,1

-1565,8

-52,6

Цінні папери на інвестиції

1006,1

1194,3

188,2

18,7

Цінні папери на продаж

3230,8

1596,8

-1634,0

-50,6

Вкладення капіталу

153,0

161,3

8,3

5,4

Вкладення в основні фонди й нематеріальні активи

3598,8

4198,8

600,0

16,7

Дебіторська заборгованість

1957,4

1769,4

-188,0

-9,6

Резерв для покриття збитків по операціях зі ЦБ

125,5

103,2

-22,3

-17,8

Залишки готівки в касах комерційних банків і банківські метали

545,1

941,1

396,0

72,7

Кошти, розміщені в НБУ

1152,4

3123,9

1971,5

171,1

Кошти на рахунках Ностро

1501,5

3571,6

2070,1

137,9

Похожие материалы

Информация о работе