Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»), страница 6

Графік погашення кредиту складається у двох екземплярах (по одному для позичальника й банку) (додаток Б). Перший екземпляр графіка зберігається разом із кредитним договором. Копія графіка погашення кредиту передається в операційний відділ працівникові, що обслуговує поточний рахунок позичальника. На підставі графіка працівник операційного відділу вносить відповідні параметри в аналітичний облік для здійснення контролю за надходженням коштів і погашенням кредиту.

1.4 Аналіз кредитоспроможності позичальника.

Оцінка ризиків, фінансового стану позичальника, прийнятого забезпечення провадиться співробітниками підрозділів Банку самостійно, відповідно до процедур, затвердженим у Банку. Обов'язкові вимоги до потенційного позичальника - фізичній особі. Категорію потенційних позичальників по даній Програмі кредитування формують люди, що мають постійне місце роботи або ведучі підприємницьку діяльність, і имеющие стабільний дохід. До них ставляться:

–  засновники фінансово-стабільних фірм і компаній;

–  представники керівного складу компаній і організацій;

–  представники середнього керівного складу (начальники відділів і керувань, керівники департаментів і підрозділів і т.п.);

–  економісти, бухгалтера, юристи та інші співробітники, що працюють у комерційних структурах і організаціях, і имеющие достатній рівень доходів для щомісячного погашення частини основної суми заборгованості за кредитом і відсотками по ньому;

–  приватні підприємці, що ведуть підприємницьку діяльність більше  6 місяців.

Дана програма розрахована на людей молодого й середнього віку. Вікові рамки для чоловіків і жінок становлять 23-50 років. В окремих випадках, за умови позитивного рішення,  Кредитного комітету банку/структурного підрозділу банку відповідного рівня, мінімальний і максимальний вік позичальника може становити від 20 до 55 років. При віці позичальника від 20 до 23 років обов'язкова вимога Банку - фінансова стабільність поручителів. Позичальник повинен мати спеціальність, що користується попитом на ринку праці України і яка може забезпечити позичальника роботою (бізнесом) у випадку втрати справжнього місця роботи (бізнесу), що (ым) позичальник займається в момент подачі в Банк Заявки на одержання кредиту. Спеціальні вимоги, яким повинне відповідати фінансовий стан Позичальника - фізичної особи для одержання кредиту на покупку житла на зазначені вище умовах: Частка видатків, пов'язаних із щомісячним обслуговуванням кредиту, повинна становити не більше 75 % чистого щомісячного доходу родини позичальника.  При чому:

Чистий дохід родини позичальника = Заявлений дохід родини позичальника – (Заявлений видаток родини позичальника * 110%)

Відповідно до Алгоритму оцінки кредитоспроможності фізичної особи при одержанні кредиту під заставу житла, що здобувається, (Додаток 1 до Порядку), сукупний рейтинг клієнта повинен становити не менш 40 балів.

Не дотримання кожного з вимог даного пункту є причиною відмови клієнтові - фізичній особі в наданні кредиту для придбання житла на встановлених даним Регламентом умовах.

Документи, що підтверджують активи позичальника - фізичної особи й чоловіки (а):

-  правовстановлюючі документи, що підтверджують наявність у власності нерухомості (квартира, дача, будинок, земельний ділянка);

-  правовстановлюючі документи, що підтверджують наявність у власності дорогого майна (автомобіль, яхта й т.д.);

-  виписки по банківських поточних і депозитних рахунках;

-  документи, що підтверджують наявність у власності цінних паперів (виписки реєстрів акціонерів);

-  документи, що підтверджують володіння підприємством (або частки в ньому): устав, договір і т.п.

Документи, що підтверджують зобов'язання позичальника:

-  кредитний договір (при наявності);

-  виписки з позичкового рахунку й т.п. (при наявності)