Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»), страница 7

-  Інші документи.

Документи, що підтверджують видатки позичальника:

-  орендна плата за житло (при наявності);

-  плата за мобільний телефон (при наявності)

-  Інші документи. 

Порядок оформлення угоди купівлі-продажу нерухомості/земельних ділянок і кредитування  фізичних, юридичних осіб.Покупець видає співробітникові Банку (або співробітникові Агентства, у випадку якщо даний обов'язок покладений на Агентство відповідно до угоди про співробітництво з Банком) нотаріально завірене доручення з делегуванням права одержувати приналежному Покупцеві документи, розписуватися за Покупця в документах, які оформляються у зв'язку з виконання наступних дій:

-  Реєстрацію договору купівлі-продажу в БТИ й одержання необхідних документів на здобувається недвижимость, що, у БТИ, на  підставі договору купівлі-продажу;

-  оформлення й одержання довідки-характеристики, на здобувається недвижимость, що;

-  оформлення й одержання державного акту про право власності на земельну ділянку і його державну реєстрацію в ГРЗ;

-  одержання виписки з державного реєстру іпотек про відсутність обтяжень нерухомості/земельної ділянки;

-  одержання, для земельних ділянок, виписки із земельного кадастру;

-  укладання договору застави (іпотеки) здобувається недвижимости, що,/земельної ділянки з АКИБ «Укрсиббанк»;

-  реєстрація  іпотеки в державному реєстрі іпотек;

-  укладання договору страхування майна, у випадку якщо договір іпотеки укладається й нотаріально оформляється не одночасно з нотаріальним оформленням договору купівлі-продажу.  

На підставі доручення, виданої Покупцем, співробітник Банку здає договір купівлі-продажу на реєстрацію в БТИ/ГРЗ і одержує його в БТИ/ГРЗ після реєстрації.

Покупець і вповноважений представник Банку підписують Кредитний договір.

З метою запобігання можливих зловживань позичальником (ипотекодателем), пов'язаних із черговістю встановлення й державної реєстрації іпотек, а також з метою запобігання можливості неналежного, протягом терміну дії, виконання ипотекодателем умов договору іпотеки, оригінали документів, що підтверджують право власності ипотекодателя на надане в Банк забезпечення (нерухомість/земельна ділянка) залишаються на умовах відповідального зберігання в Банку.    Договір відповідального зберігання документів (Додаток № 3 справжні Регламенти).

У випадку відмови висновку ипотекодателем Договору відповідального зберігання документів і фізичної передачі документів кредитні кошти не видаються.

При наявності в Покупця - фізичної особи чоловіки/чоловіка, останній укладає з Банком Договів поручництва по кредиту.  

Покупець і представник страхової компанії підписують договір страхування майна, переданого Банку в заставу. Незалежний експерт здійснює грошову оцінку земельної ділянки, що є предметом угоди купівлі-продажу, у випадку якщо Продавцем не наданий висновок незалежної експертизи про ринкову вартість земельної ділянки . Незалежна оцінка провадиться за рахунок Покупця.

Продавець у присутності співробітника Банку або співробітника Агентства оформляє в нотаріуса (по можливості в того ж, у якого буде реєструватися договір купівлі-продажу нерухомості)  довідку про відсутність заборони на відчуження об'єкта нерухомості/земельну ділянку, виписку з Державного реєстру іпотек про відсутність обтяження іпотекою нерухомості/земельної ділянки, надаваних у якості забезпечення. Покупець і  Продавець у присутності  нотаріуса й представника Банку здійснюють наступні дії:

·  Покупець і Продавець підписують Договір купівлі-продажу нерухомості

·  Покупець передає співробітникові Банку свій екземпляр Договору купівлі-продажу нерухомості.

·  Згідно умов, установлених договором купівлі-продажу між Покупцем і Продавцем право власності на об'єкт нерухомості переходить до Покупця після підписання договору купівлі-продажу обома сторонами й нотаріальним його посвідченням.