Аналіз порядку видачі й погашення кредиту. Аналіз кредитоспроможності позичальника (на прикладі АТ «УкрСиббанк»), страница 3

3)  сільське господарство - 5 %;

4)  транспорт - 3 %;

5)  будівництво - 2.7 %;

6)  інші - 18.6%.

По секторах економіки:

1)  нефінансовий - 93.2 %;

2)  домашні господарства - 6.1 %;

3)  інші - 0.7%.

По цільовому призначенню:

1)  у поточну діяльність - 93.7 %;

2)  в інвестиційну діяльність - 6.3 %.

По видах кредиту:

1)  овердрафт - 1.8 %;

2)  операції репо - 0.1%;

3)  вексельний - 3.02 %;

4)  факторинговые операції - 0.04 %;

5)  внутрішні торговельні операції - 12.9 %;

6)  експортно-імпортні операції - 27.1 %;

7)  інші кредити в поточну діяльність - 48.6 %;

8)  кредити в інвестиційну діяльність - 6.3 %.

По видах валюти:

1)  у національній валюті - 54.9 %;

2)  в іноземній валюті - 45.1 %.

По строку погашення:

1)  термінові  - 77.9 %;

2)  прострочені - 12.4 %;

3)  пролонговані - 6.9 %;

4)  сумнівні - 2.8 %.

По регіонах (5 областей з найбільшим обсягом виданих кредитів):

1 місце - Київська  (7812 млн. грн.);

2 місце - Дніпропетровська  (2205 млн. грн.);

3 місце - Донецька  (1068 млн. грн.);

4 місце - Харківська  (1027 млн. грн.);

5 місце - Запорізька   (733 млн. грн)[21].

Таким чином, з'ясовується, що в цей час  основними суб'єктами кредитування  є господарства колективної форми власності нефінансового сектора, які використовують отримані кошти для  поточної діяльності.

1.2.  Класифікація кредитів комерційних  банків

Сутність, функції й роль кредитів визначається економічним ладом суспільства. Кредит у будь-яких умовах зберігає стару форму у вигляді відносин між кредитором і позичальником. Кредитор і боржник функціонує на основі власних коштів на засоби виробництва. Існують різні види кредитів. Широке поширення одержала класифікація кредитів залежно від організації використання позичкового фонду, що представлена на  мал. 1.2 [12, 19].

Кредит - позиковий капітал банку в грошовій формі, що передається в тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, терміновості, платності й цільового характеру використання.

Кредитор - суб'єкт кредитних відносин, що надає кредити іншому суб'єктові господарської діяльності в тимчасове користування.

Банківське кредитування здійснюється із принципами терміновості, цільового характеру, забезпеченості й платності.

   Принципи надання:                                 Форми:

                Терміновість                                             Банківський

                Зворотність                                        Комерційний

                Платність                                             Лізинговий

                Цільове використання                       Іпотечний

                Забезпеченість                                    Споживчий

                                                                                Бланковий

                                                                                Консорциумный

                                                                                         

         По ступені ризику:  

З підвищеним ризиком                            К Р Е Д И Т Ы

    Стандартні кредити

 


    Строки кредиту:                                          Способи забезпечення:

Короткострокові                                             Забезпечені заставою

Середньострокові                                             Гарантовані

Довгострокові                                               Поручництво

                                                                        Бланкові

Рис.1.2. Класифікація кредитів по видах