Зміст програми з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель"

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Вступ

Загальна характеристика навчальної дисципліни, мета і завдання вивчення, значення в системі одержуваних знань. Зв’язок з іншими навчальними дисциплінами.

Соціальне і технологічне значення інженерно-технічного устаткування будівель.

Основні напрямки та перспективи економного використання теплоенергетичних, повітряних і водних ресурсів нашої держави за допомогою застосування сучасного інженерно-технічного устаткування будівель.

Прочитайте

Л- 5, с. 3-4;   Л-9, с. 6;   Л- 11, с. 4-5;   Л-14, с. 3. 

1.  Вентиляція

1.1 Загальні відомості про вентиляцію. Характеристика повітряного середовища приміщень.

Основні фізичні властивості повітря. Барометричний тиск, парціальний тиск водяних парів, відносна вологість і вологовміст повітря, тепловміст повітря, „І-d” – діаграма вологого повітря.  Повітряне середовище приміщень. Призначення системи вентиляції приміщення.

Прочитайте

Л- 3, с. 112-117;   Л- 11, с. 51-60;   Л-14, с. 4-17. 

Зверніть увагу

        Якими параметрами характеризується повітряне середовище приміщень.    Одиниці виміру параметрів повітряного середовища. Вміти користуватися „І-d” діаграмою вологого повітря.

Питання для самоконтролю

1. Що таке абсолютна вологість повітря?

2. Що таке відносна вологість повітря?

3. З яких частин складається ентальпія вологого повітря?

4. Що таке температура точки роси?

1.2 Гігієнічні вимоги до вентиляції житлових, громадських і виробничих приміщень.

Нормування гранично допустимих концентрацій шкідливостей в повітрі приміщення. Основні прийоми організації гігієнічно оптимальних технологічних процесів.

Прочитайте

Л- 3, с. 117-122;   Л- 11, с. 61-65;   Л-14, с. 17- 32.

Зверніть увагу

Основні шкідливості в повітрі приміщень. Вплив шкідливостей на людей, тварин та надійну роботу обладнання. Гранично допустимі концентрації шкідливостей в повітрі. Нормативні документи.

Питання для самоконтролю

1. Що таке гранично допустима концентрація  (ГДК) шкідливостей в повітрі?

2. Одиниці виміру шкідливостей в повітрі.

3. Як впливають шкідливості, які знаходяться в повітрі, на людей.     

1.3 Класифікація систем вентиляції:

 Природна і штучна (механічна) системи вентиляції. Застосування витяжної і припливної, місцевої і загально обмінної вентиляційних систем.

Прочитайте

Л- 3, с. 123-124;   Л- 11, с. 84-90;   Л-14, с. 177- 191.

Зверніть увагу

Як організована і що таке природна та штучна системи вентиляції. В яких випадках застосовують припливну, а в яких витяжну систему вентиляції. Способи організації і застосування місцевої системи вентиляції.

Питання для самоконтролю

1. Що спонукає рухатися повітря при природній системі вентиляції?

2. Що спонукає рухатися повітря при  примусовій системі вентиляції?

3. Чим відрізняються припливна від витяжної системи вентиляції?

1.4 Поняття про повітрообмін у приміщеннях. Визначення розрахункового повітрообміну.

Повітрообмін в приміщенні. Розрахунок повітрообміну за шкідливостями. Розрахунок повітрообміну за кратністю.

Прочитайте

Л- 3, с. 119-122;   Л- 11, с. 65-71;   Л-14, с. 238 - 247.

Зверніть увагу

Як визначається кількість шкідливостей що надходять до приміщення. Розрахунок повітрообміну за шкідливими газами, надлишковою вологою та надлишковим теплом. Одиниці виміру повітрообміну. Що таке кратність повітрообміну.

Питання для самоконтролю

1. Запишіть формулу для розрахунку повітрообміну за шкідливими газами.

2. Запишіть формулу для розрахунку повітрообміну за надлишковим теплом.

3. Запишіть формулу для розрахунку повітрообміну за кратністю.

1.5 Природна вентиляція.

Особливості систем з природним збудженням. Розрахунковий тиск, необхідний для переміщення повітря в системі вентиляції. Безканальні системи природної вентиляції. Аерація, основи її організації і розрахунку. Канальні системи природної вентиляції, основи їх конструювання та розрахунку.

Прочитайте

Л- 3, с. 160 -165;   Л- 11, с. 126 -133;   Л-14, с. 222 - 225.

Зверніть увагу

Що є джерелом енергії руху повітря при природній вентиляції. Як визначається величина тиску повітря здатного подолати опір руху повітря по вентиляційні системі. Які елементи будівлі одночасно є елементами системи природної вентиляції. Які елементи в будівлі спеціально створюються для організації аерації приміщень.

Питання для самоконтролю

1. Що таке аерація приміщення?

2. Запишіть формулу гравітаційного тиску в системі вентиляції при природній вентиляції.

3. Запишіть формулу для розрахунку повітрообміну за кратністю

1.6 Механічна (штучна) вентиляція.

Особливості систем з механічним збудженням. Обладнання місцевої системи вентиляції. Загальнообмінні системи механічної вентиляції та її обладнання.

Прочитайте

Л- 3, с. 124 -127;   Л- 11, с. 86-  90;   Л-14, с. 184 – 190

Зверніть увагу

Що є збудником руху повітря в штучні системі вентиляції. З яких елементів складається механічна система вентиляції. Яка особливість в обладнанні місцевої механічної системи вентиляції. Чим різняться  припливна і витяжна системи механічної вентиляції.

Питання для самоконтролю

1. Для чого потрібен вентилятор в системі вентиляції?

2. Послідовно назвіть елементи механічної вентиляції.

3. Де встановлюється фільтр при витяжній примусовій вентиляції?

1.7 Вентиляційне устаткування.

Вентилятори, їх різновид та підбір. Повітряні пиловідокремлювачі (фільтри,  циклони) та зволожувачі повітря. Повітропроводи.

Прочитайте

Похожие материалы

Информация о работе