Зміст програми з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель", страница 2

Л- 3, с. 131 -142;   Л- 11, с. 93-  98;   Л-14, с. 191 – 204

Зверніть увагу

Принцип дії відцентрових і осьових вентиляторів. Будова відцентрового вентилятора. Основні технічні характеристики вентиляторів. Підбір відцентрових вентиляторів. Класифікація пилу в повітрі. Способи видалення пилу з повітря та визначення ступені очистки. Конструкція фільтрів . Застосування інерційних фільтрів. Конструкція повітропроводів та матеріали з яких вони виробляються. Способи зволоження повітря.

Питання для самоконтролю

1. За якими параметрами здійснюють підбір вентилятора?

2. Які  матеріали застосовують для виготовлення фільтруючого елементу фільтра.

3. Якого профілю буває поперечний переріз  повітропроводу?

4. Прогресивні способи захисту повітропроводів від корозії.

1.8 Калорифери.

Призначення, будова і типи калориферів. Застосування калориферів в системі вентиляції.

Прочитайте

Л- 3, с. 127 -131;   Л- 11, с. 91-  93;   Л-14, с. 296 – 322

Зверніть увагу

Призначення калориферів. Типи калориферів. Будова і технічна характеристика калорифера. Послідовне і паралельне використання групи калориферів.

Питання для самоконтролю

1. За якими параметрами розрізняють калорифери?

2. Накресліть схему одноходового і багатоходового калориферів.

3. Які теплоносії використовують в калориферах?

1.9 Загальні відомості про кондиціонування повітря.

Призначення і класифікація систем кондиціонування повітря. Устаткування систем кондиціонування повітря. Місцеві і центральні системи кондиціонування повітря.

Прочитайте

Л- 3, с. 127 -131;   Л- 11, с. 91-  93;   Л-14, с. 296 – 322

Зверніть увагу

Призначення систем кондиціонування повітря. Типи кондиціонерів. Джерела тепло -  та холодопостачання. Сучасні системи місцевого кондиціонування.

Питання для самоконтролю

1. Яких типів кондиціонери використовуються?

2. Накресліть схему центральної системи кондиціонування.

3. Які хладогени використовують в кондиціонерах?

Практичне заняття №1

Визначення розрахункового повітрообміну за шкідливими речовинами, в одній з промислових або сільськогосподарських будівель.

Пояснення

Практична робота виконується студентом в аудиторії під керівництвом викладача. Для цього кожному студенту видається окреме завдання  і потрібний довідниковий матеріал. Студент повинен бути теоретично підготовлений з  названої теми і мати обчислювальний інструмент.

2.Опалення

2.1 Загальні відомості про опалення будівель.

Призначення систем опалення будівель. Вимоги до систем опалення.

Прочитайте

Л- 3, с. 41 - 42;   Л- 11, с. 32;   Л-14, с.28 – 36;

Зверніть увагу

Температурні умови комфортності людини в приміщенні. Залежність температури повітря від призначення приміщення та інтенсивності праці людей.

Основні вимоги до системи опалення будівлі.

Питання для самоконтролю

1. Сформулюйте основні вимоги до системи опалення будівлі.

2. Основний документ за яким визначається розрахункова температура повітря в приміщені?

2.2 Розрахунок тепловитрат з приміщення будівлі.

Баланс теплоти в приміщенні, теплова потужність системи опалення. Теплопередача через захищення будівель. Опір теплопередачі. Розрахунок тепловитрат з приміщення будівлі.

Прочитайте

Л- 3, с. 42 - 52;   Л- 11, с. 15 - 44;   Л-14, с.38 – 53; Л – 15, с. 3-6

Зверніть увагу

З яких складових складається баланс теплоти приміщення, визначення цих складових. Що таке опір теплопередачі огородження приміщення. Одиниці виміру опору теплопередачі. Формула визначення тепловитрат з приміщення завдяки теплопередачі (величина теплового потоку через огороджуючи конструкції). Визначення втрат тепла за методикою, відповідно до наказу Мінбудахітектури України від 30 грудня 1993 р. №253.

Питання для самоконтролю

1. За якою формулою визначається теплова потужність системи опалення будівлі?

2. За якою формулою визначається величина теплового потоку?

2. Одиниця виміру коефіцієнта опору теплопередачі огороджуючої конструкції будівлі?

3. Від чого залежить коефіцієнт опору теплопередачі?

2.3 Класифікація систем опалення.