Зміст програми з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель", страница 5

   Л- 5, с. 128 – 146;    Л-9, с. 183 – 188; Л- 6, с. 194 – 202.

Зверніть увагу

Застосування місцевих і централізованих систем гарячого водопостачання.  Конструкції бойлерних установок. Проточні та ємнісні водонагрівачі. Застосування газових водонагрівачів в сучасних умовах.

Питання для самоконтролю

1. Що означає місцева система гарячого водопостачання?

2. Поясніть роботу проточного газового водонагрівача.

3 Наведіть приклади застосування ємнісних водонагрівачів.

4.  Водовідведення

4.1 Загальні відомості про водовідведення

Призначення систем водовідведення.  Види стічних вод, способи видалення стічних вод в населених пунктах.

Прочитайте

   Л- 5, с. 185 – 186;    Л-9, с. 74 – 75; Л- 6, с. 217.

Зверніть увагу

Поділ стічних вод за характером походження та характером забруднення. Склад побутових стічних вод. Особливості складу вод, що утворюються на виробництві.

Питання для самоконтролю

1. Як розпізнають забруднення стічних вод за походженням?

2. Які забруднення стічної води бувають за фізичним станом?

3 Чи займається система водовідведення відведенням атмосферних вод?

4.2 Зовнішні мережі водовідведення.

Схеми зовнішніх мереж водовідведення. Умови спуску стічних вод у водоймища. Улаштування зовнішніх мереж водовідведення. Очистка і знезаражування стічних вод.

Прочитайте

   Л- 5, с. 186 – 196;    Л-9, с. 76 – 87, 115 - 142; Л- 6, с. 217 -221.

Зверніть увагу

Схеми облаштування зовнішніх мереж водовідведення населених пунктів. Вимоги до стічних вод, нормування. Схеми водовідведення, які найбільш часто зустрічаються в населених пунктах. Трасування каналізаційних мереж. Труби, колектори та колодязі на мережі водовідведення. Умови скидання стічних вод у водні об’єкти. Споруди для механічної очистки. Споруди для біологічної очистки.

Питання для самоконтролю

1. Як поділяють системи водовідведення в залежності від того як відводяться окремі стічні води?

2. З якого матеріалу будують труби системи водовідведення?

3 В яких місцях влаштовуються колодязі системи водовідведення?

4. Назвіть типи споруд для механічного очищення стічних вод.

5. Назвіть типи споруд для біологічної очистки стічних вод.

4.3 Внутрішні мережі водовідведення.

Схеми внутрішніх мереж водовідведення. Улаштування внутрішніх мереж водовідведення та водостоків. Приймальники стічних вод та влаштування гідро затворів.

Засоби сміттєвидалення.

Прочитайте

   Л- 5, с. 211 – 244;    Л-9, с. 193 – 210, 215 - 221; Л- 6, с. 221 -239

Зверніть увагу

Системи та основні елементи внутрішньої системи водовідведення. Типи і конструкція приймачів стічних вод. Труби та фасонні частини для монтажу внутрішньої системи водовідведення. Призначення і облаштування водостоків будинків.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні елементи внутрішньої системи водовідведення.

2. З якого матеріалу будують труби системи водовідведення в будівлях?

3 Для чого призначені гідро затвори на водоприймальниках?

4. Вкажіть мінімальну глибину влаштування випуску стічних вод з будівлі.

5.  Провадження сантехнічних робіт

5.1 Підготовка і провадження сантехнічних робіт

Підготовка до виконання відповідного виду сантехнічних робіт. Основні принципи організації виконання сантехнічних робіт. Вимоги до будівельної готовності об’єкта. Графіки виконання робіт.

Монтажні роботи під час спорудження санітарно-технічних систем будівель. Індустріалізація та механізація виконання робіт. Особливості монтажу систем вентиляції, опалення, водопостачання та водовідведення. Пуск, налагодження і обслуговування санітарно-технічного устаткування будівель.

Прочитайте

   Л- 5, с. 351 – 364;    Л-9, с. 241 – 245; Л- 6, с. 141-147,167 -170, 239-267,

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні етапи підготовки до виконання монтажних робіт з сантехніки.

2. З якою метою на поворотах чавунного водопроводу встановлюють упори?

3 Які будівельні операції повинні бути закінчені перед початком монтажних санітарно-технічних робіт  нульового циклу?

4. Які документи входять в проект виконання робіт?