Зміст програми з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель", страница 4

3.  Водопостачання

3.1 Споживання води та джерела водопостачання.

Категорії споживачів води. Вимоги до якості води. Режим і норми споживання. Джерела водопостачання.

Прочитайте

   Л- 5, с. 5 -10;   Л-7, с.11– 27; Л-9, с. 7 – 21.

Зверніть увагу

Які бувають категорії споживачів води. Оцінка якості води, та вимоги до якості води в залежності від виду споживання. Норми споживання води і їх залежність. Режим споживання води населеним пунктом. Джерела водопостачання та оцінка якості води цих джерел.

Питання для самоконтролю

1. Скільки і які категорії споживачів води ви знаєте?      

2. Від чого залежить норма споживання води населенням?

3. Як визначається норма споживання води для промислових підприємств?

                4. За якими показниками будується графік споживання води?

5. Назвіть фізичні і хімічні показники якості води.

3.2  Водозабірні пристрої.

Водозабірні пристрої  для забору води з відкритих водоймищ. Підйом води з підземних джерел. Насоси і насосні станції. Освітлення і знезаражування води.

Прочитайте

   Л- 5, с. 10 – 25;   Л-7, с.27– 51; Л-9, с. 21 – 37, 60-72.

Зверніть увагу

Як вибудовуються водозабори з відкритих водоймищ, типи цих пристроїв. Накопичення води під землею. Споруди для піддму води з підземних джерел. Типи і конструкція насосів, насосних станцій та водопідйомників, які застосовуються в системах водопостачання. Методи освітлення води. Освітлення води методом відстоювання. Методи знезаражування води.

Питання для самоконтролю

1. Поясніть конструкцію берегового водозабору.     

2. Яким чином утворюються водоносні горизонти під землею?

3. Поясніть конструкцію трубчатого колодязя (свердловини на воду).

                4. Поясніть конструкцію водопідйомного насоса марки ЭЦВ6-7,2-120.

    5. Поясніть роботу відстійника води з застосуванням коагулянтів.

3.3  Зовнішні водопровідні мережі та водогони.

Класифікація мереж водопостачання. Регулюючі та запасні споруди, гідропневматичні напірно-регулюючі установки. Арматура для водопровідних мереж.

Протипожежні водопроводи..

Прочитайте

   Л- 5, с. 25 – 28, 51-60, 93-103;  Л-7, с.99– 103;  Л-9, с. 38 – 60.

Зверніть увагу

На схеми нарису і живлення зовнішніх водопровідних мереж. Вільний напір в водопровідній мережі. Типи і конструкції водонапірних башт та безнапірних ємностей. Принцип роботи і призначення гідропневматичних напірно-регулюючих установок. Типи і конструкцію запірно-регулюючої арматури на зовнішній водопровідній мережі.

Застосування водопровідної мережі для пожежегасіння.

Питання для самоконтролю

1. Накресліть комбіновану мережу водопостачання.     

2. Чим забезпечується потрібний вільний напір в вуличному водопроводі?

3. Поясніть принцип дії гідропневматичних напірно-регулюючих установок.

                4. Де і з якою метою встановлюються вантузи?

    5. Для чого потрібні пожежні гідранти?

3.4  Внутрішні водопровідні мережі.

Схеми та обладнання мереж внутрішнього холодного водопостачання. Обладнання вводів. Облік витрат води.

Прочитайте

   Л- 5, с. 29 – 79:  Л-7, с.136– 141;  Л-9, с. 150 – 164, 167-172.

Зверніть увагу

Вибір системи та схеми внутрішнього водопостачання. Забезпечення достатнього тиску у водорозбірних пристроїв. Матеріали для обладнання внутрішніх водопроводів. Арматура запірна та водорозбірна. Обладнання вводів та водомірних вузлів. Конструкція  і типи лічильників.

Питання для самоконтролю

1. Назвіть основні елементи системи внутрішнього холодного водопостачання.

2. Накресліть схему внутрішнього водопостачання з ємністю і пристроєм для підвищення тиску.

3. З якого матеріалу застосовують труби для холодного водопостачання?

                4. Які бувають лічильники води за принципом дії?

5. Яка мінімальна відстань повинна бути між водопровідною трубою на вводі в будівлю і каналізаційним випуском?

3.5 Гаряче водопостачання.

 Схеми внутрішнього водопроводу централізованого і місцевого гарячого водопостачання. Пристрої для нагріву води. Газові водонагрівачі.

Прочитайте