Питання № 1-100 для контрольної роботи з дисципліни "Інженерно-технічне устаткування будівель" (Призначення систем опалення. Основні вимоги до систем опалення. Труби і фасонні частини, ревізії і прочистки для внутрішньої каналізаційної мережі)

Страницы работы

Содержание работы

Питання контрольної роботи

1. Призначення систем опалення. Основні вимоги до систем опалення.

2. Основні конструктивні елементи систем опалення, їх призначення. Навести приклади.

3. Класифікація систем опалення: по взаємному розташуванню основних конструктивних елементів, по виду теплоносія, по способу цирку­ляції теплоносія, по параметрам теплоносія.

4.

5.Переваги і недоліки основних теплоносіїв для систем опалення

6. Коли застосовується водяна система опалення? Її переваги і недоліки.

7. В яких випадках застосовується система парового опалення? Її переваги та недоліки.

8. В яких випадках і для яких будівель слід застосовувати системи повітряного опалення? Їх переваги та недоліки.

9. Класифікація систем водяного опалення: по способу створення

циркуляції, по схемі включення опалювальних приладів, їх коротка

характеристика та схеми.

10. Класифікація систем водяного опалення: напрямки об’єднання

опалювальних приладів, по місцю розташування подаючої і зворотної магістралі, по напрямку руху води в подаючих і зворотних магістралях, їх коротка характеристика та схеми.

11. Накреслити схему двотрубної системи водяного опалення з верхнім розведенням і гравітаційною циркуляцією. Дати її пояснення, принцип роботи, регулювання.

 12. Накреслити схему системи водяного опалення з примусовим рухом

води. Дати її пояснення, принцип роботи, регулювання.

 13. Сфера застосування однотрубних систем водяного опалення.

14. Сфера застосування двотрубних систем водяного опалення.

15. Сфера застосування систем водяного опалення з штучною  циркуляцією.

16. Основні тепловитрати приміщень, їх визначення.

17. Допоміжні тепловитрати приміщень, їх визначення.

18. Правила обміру теплопередаючих огороджень будівель.

19. Що необхідно знати і мати для розрахунку тепловитрат через огородження будівель /приміщень/?

20. Опалювальні прилади систем опалення: призначення, вимоги до них

та критерії цих вимог.

21.  Класифікація опалювальних приладів.

22. Дати опис опалювальним приладам радіаторам.

2З. Дати опис опалювальним приладам конвекторам.

24. Дати опис опалювальним приладам-бетонні опалювальні/панелі.

25. Вибір, розміщення і встановлення опалювальних приладів.

26.Труби,фасонні і з'єднувальні частини, які використовуються для

виконання систем опалення.

27. Запірно-регулююча арматура систем опалення.

 28. Розширювальний бак системи водяного опалення. Місце його

встановлення і приєднання.

29. Пристрої для видалення повітря з водяних систем опалення з

верхнім і нижнім розведенням труб.

30. Вибір і встановлення циркуляційних насосів в системах опалення.

 31. Класифікація, схеми і обладнання системи парового опалення.

32. Водоструменевий елеватор: призначення, будова, класифікація,

регулювання.

33. Заготовка деталей трубопроводів системи опалення для монтажу.

34. Монтаж опалювальних приладів в системі водяного опалення.

35. Монтаж трубопроводів в системі водяного опалення.

36. Вимоги до монтажних робіт центрального опалення.

37.Наповнення і гідравлічне випробовування систем опалення.

З8.Теплове випробовування та регулювання системи опалення. 

39.Вимоги до монтажних робіт центрального опалення.

40. Антикорозійний захист трубопроводів

41.Технічне обслуговування, види ремонтів та оглядів системи опалення.

42. Призначення, будова, експлуатація індивідуального опалювального котла типу КС-ТГ.

43.Технічне обслуговування та можливі несправності і методи їх усунення котла типу КС-ТГ.

44.Призначення, будова, експлуатація конденсаційних опалювальних котлів. 

45. Променеве опалення приміщень

46. Призначення, будова, експлуатація індивідуального опалювального пристрою типу АГВ /АОГВ/.

47.Технічне обслуговування а можливі несправності і методи їх усунення пристрою типу АГВ /АОГВ/.

48 Розрахунок і вибір елеватора.

49.Конструктивні елементи теплових мереж та їх призначення.

50. Способи приєднання систем що споживають тепло до теплових мереж.

 51.ІІризначення,будова,обладнання центральних та індивідуальних теплових пунктів.

53. Економія теплоти при автоматизації роботи системи опалення.

54. Виділення шкідливих речовин в повітря приміщення та гранично допустимі концентрації їх в приміщенні.

 55. Характеристика повітряного середовища приміщень. Призначення систем вентиляції.

56. Хімічний склад повітря та фізична характеристика повітря.

57. Принцип розрахунку вентиляційних обмінів із вимог видалення надлишкового тепла, вологи, газів та пилу.

 58. Класифікація системи вентиляції по способу переміщення повітря.

59. Класифікація систем вентиляції по способу організації повітрообміну.

60.Сутність витяжної і припливної вентиляції .

 61. Конструктивні елементи канальної системи природної вентиляції та їх призначення.

62. Призначення, будова, монтаж каналів та повітропроводів природної вентиляції.

63. Призначення, будова, монтаж жалюзійних решіток та витяжних шахт природної вентиляції

64. Призначення, будова, робота, вибір дефлекторів.

65. Будівельні роботи при монтажі вентиляції

66. Припливні та витяжні системи загально обмінної механічної вентиляції та їх конструктивні елементи.

67. Класифікація, будова, робота радіальних /відцентрових/ вентиля­торів, які застосовуються в системах механічної вентиляції.

68. Будова, робота, переваги осьових вентиляторів, які застосовуються в системах механічної вентиляції.

69.Підбір вентиляторів для системи вентиляції.

70. Призначення, типи, будова, робота, монтаж калориферів в системах вентиляції.

71.Техніко-економічні показники калориферів. Підбір калориферів.

72.Очищення зовнішнього повітря від пилу та мікроорганізмів.

73. Конструктивні елементи системи  загальнообмінної механічної

вентиляції і їх призначення, будова, робота.

74. Випробування та регулювання системи вентиляції.

75. Експлуатації системи вентиляції.

76.Система водопостачання. Джерела водопостачання. Принципова схема

водопостачання міста та її пояснення.

77. Вимоги до якості води.

78.Стандарти на якість питної води.

79.Класифікація системи внутрішнього водопроводу.

80. Елементи і схеми систем внутрішнього водопостачання.

81. Внутрішні водопровідні мережі призначення, типи, схеми, монтаж.

 82. Труби для системи водопостачання та їх коротка характеристика.

 83.Трубопровідна арматура системи водопостачання та їх коротка характеристика.

 84. Водорозбірна арматура систем водопостачання та їх коротка характеристика.

85. Вводи та водомірні вузли призначення, типи, будова, монтаж.

86 .Контрольно-вимірювальні прилади систем водопостачання.

87. Системи протипожежного водопостачання.

88.Системи і схеми водопроводу гарячої води.

89.Вимоги до температури і якості гарячої води.

90. Місцеві установки для приготування гарячої води.

91. Централізовані установки для приготування гарячої води.

92. Водопровідні мережі гарячої води: системи, схеми, монтаж, ізоляція

9З. Арматура для систем гарячого водопостачання: призначення, характеристика.

94. Основні положення по експлуатації водопроводів холодної і гарячої води.

95. Основні несправності внутрішніх водопроводів холодного і гарячої води та способи їх усунення.

96. Призначення каналізації. План об’єкту, що підлягає каналізації.

97. Зовнішні системи каналізаційних мереж.

98.Схеми зовнішніх каналізаційних мереж.

99. Системи і схеми внутрішньої каналізації.

100.Труби і фасонні частини, ревізії і прочистки для внутрішньої каналізаційної мережі.

Похожие материалы

Информация о работе