Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками, страница 6

Дві

останні цифри шифру

Номери питань для завдань

1

2

3

4

01

26

51

76

1

3

5

1

02

27

52

77

2

4

6

2

03

28

53

78

3

5

7

3

04

29

54

79

4

6

8

4

05

30

55

80

5

7

9

5

06

31

56

81

6

8

10

6

07

32

57

82

7

9

11

7

08

33

58

83

8

10

12

8

09

34

59

84

9

11

13

9

10

35

60

85

10

12

14

10

11

36

61

86

11

13

15

11

12

37

62

87

12

14

16

12

13

38

63

88

13

15

17

13

14

39

64

89

14

16

18

14

15

40

65

90

15

17

19

15

16

41

66

91

16

18

20

16

17

42

67

92

17

19

21

17

18

43

68

93

18

20

22

18

19

44

69

94

19

21

1

19

20

45

70

95

20

22

2

20

21

46

71

96

21

1

3

21

22

47

72

97

22

2

4

1

23

48

73

98

23

3

5

2

24

49

74

99

1

4

8

3__

25

50

75

00

2

5

7

4

Зміст

Загальні вказівки..................................................    З

Література.............................................................    4

Вступ.....................................................................    4

Розділ 1. Стандартизація засобів і методів вимірювань         4

Розділ 2. Контрольно-вимірювальні прилади....    5

Розділ 3. Автоматичне регулювання і регулятори          7

Розділ 4. Автоматизація газового господарства. 9

Розділ 5. Централізація контролю і управління в газовому

господарстві..............................................    11

Розділ 6. Приладовий контроль газопроводів...    12

Розділ 7. Автоматизація установок...................... 12

Контрольна робота............................................... 12

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Навчально-методичним

                                                                 центром

                                                          23 червня 2000 р.

АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ З ПРОГРАМОЮ ТА МЕТОДИЧНИМИ ВКАЗІВКАМИ ДЛЯ

СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ І ТА II РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 5.092123 "ОБСЛУГОВУВАННЯ УСТАТКУВАННЯ І СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ"

Укладач       Коновалов С.В., викладач Немирівського

будівельного технікуму

Рецензент    Волошин I.E., викладач Охтирського державного аграрного технікуму

Редактор                  Возняк І.Г.

Відповідальний

редактор                   Бібік Н.С.

Відповідальна

за випуск                  Ломкова А.О.