Автоматика і телемеханіка систем газопостачання: Навчальні завдання з програмою та методичними вказівками, страница 5

Завдання 1

Описати призначення, принцип дії, дати рисунок або схему, вказати марки таких вимірювальних приладів:

1.  Дилатометричні прилади.

2.Манометричні термометри.

3.Термометри опору.

4.Термометри опору та їх вторинні прилади.

5.Термоелектричні прилади.

6.Оптичні прилади.

7.Рідинні манометри.

8.Пружинні манометри.

9.Вантажопоршневі манометри.

10.Електроконтактні манометри.

11.Манометри з дистанційною передачею показів.

12.Диференційні манометри.

13.Витратоміри змінного перепаду.

14.Витратоміри постійного перепаду.

15.Сенсорні лічильники (з вібруючим коліном).

16.Турбінні лічильники з коректором по тиску і температурі.

17.Індуктивні лічильники.

18.Поплавкові рівнеміри.

19.Електричні рівнеміри.

20.Електричні газоаналізатори.

21.Оптичні газоаналізатори.

22.Сильфонні манометри.

23.Мембранні манометри.

Завдання 2

Описати призначення, принцип дії, дати схему або рисунок одного з таких приладів:

1.  Регулятор тиску РДГ, РДГС.

2. Регулятор тиску РД-50М.

3. Пілотний регулятор РДУК-2.

4. Пілотний регулятор РДБК-1 (РДБК-1П)

5. Робочі органи регулятора будь-якої системи.

6. Датчик-реле ДН.

7. Вимірювальні перетворювачі тиску та розрідження.

8. Електричні виконавчі механізми типу МЕО.

9. Регулювальні клапани з електроприводом.

10.Запобіжні клапани ПКН.

11.Запобіжні клапани ПКВ.

12.Запобіжні клапани ПКК-40М.

13.Скидні клапани ПСК-50.

14.Регулювальні органи: заслінки, клапани.

15.Плунжерний мембранний привод.

16.Виконавчий вузол регулятора.

17.Пілотний орган.

18.Стабілізатор регулятора.

19.Регулятор РДГД-10.

20.Регулятор РДГД-20.

21.Запобіжно-запірний клапан КЗЗ.

22.Регулятор РД-32М.

Завдання З

Описати призначення, принцип дії, дати схему:

1.  Автоматика регулювання і безпеки водонагрівників АГВ-80.

2. Автоматичні пристрої побутових газових плит підвищеної ком­фортності.

3. Автоматика регулювання і безпеки проточних водонагрівників.

4. Схема газорегуляторного пункту. Основна регулювальна і захисна
апаратура. Вимірювальні прилади.

5. Комплексні системи керування котельними агрегатами КСУ.

6. Автоматична система Пламя-1.

7. Автоматична система УГОП-9.

8. Автоматична система КРАБ-2.

9. Автоматична система АПОК.

10.Запально-захисні пристрої.

10.Телемеханічний комплекс "Ритм-1".

11.Телемеханічний комплекс "Контур-2".

12.Методи перевірки якості зварних з'єднань.

13.Методи перевірки суцільності ізоляції.

14.Методи перевірки адгезії.

15.Методи перевірки товщини ізоляції.

16.Вимірювання питомого опору грунту.

17.Принцип роботи терморегулятора.

18.Принцип роботи дилатометра.

19.Принцип роботи датчика тяги.

20.Принцип роботи датчика контролю полум'я.

21.Принцип роботи відсікача АПОК-1.

Завдання 4

На рисунку наведена функціональна схема автоматизації котла ДКВР. Вибрати із схеми задане коло регулювання або автоматики безпеки котла і накреслити його окремо. Дати пояснення, які прилади показані в цьому колі згідно з умовними призначеннями приладів автоматики.

1, 2, 3. Коло регулювання тиску пари в барабані котла.

З, 5, 6. Коло автоматичного регулювання співвідношення подачі газ-повітря.

6, 8, 9. Коло регулювання рівня води в барабані котла.

 10, 11, 12. Коло регулювання розрідження.

13, 14, 15. Коло контролю наявності полум'я.

16, 17, 18. Коло автоматики безпеки граничного рівня води в барабані котла. 19, 20, 21. Коло технологічного контролю основних параметрів, що виведені на щит диспетчера.