Розділ технології та організації будівництва житлової будівлі, страница 5

Після 1- го ярусу необхідно змінити рівень робочого місця. Для цього застосовують шарнірно-панельні підмості, які не мають потреби в збірнику при установці. Опору цих підмостей складаються із двох металевих ферм трикутної форми, які шарнірно прикріплюються до прогонів робочого настилу й дозволяють змінювати висоту підмостей від 1,15 м до 2,05 м. Для зміни висоти їх піднімають краном  і трикутні ферми-опори під дією власної ваги повертають навколо шарніра, займаючи при цьому вертикальне положення.

Контроль якості кам'яних робіт

Цегляна кладка повинна відповідати нормам СНіП 3.03. -01.-87. Всі  матеріали повинні мати паспорт на кожну партію, а розчин ще повинен мати виписку з паспорта на кожну транспортну одиницю. У необхідних випадках будівельна організація виконує лабораторний контроль матеріалів. У процесі кладки проводять операційний контроль, звіряючи фактичні відхилення із припустимими. Перевіряють вертикальність кладки, горизонтальність швів, їхню товщину, розміри елементів кладки, оцінки поверхів, зсув осей віконних прорізів, осей конструкцій. Дефекти кладки в процесі відомості виправляються. Сховані роботи оформляють актом (пристрій усадочних і деформаційних швів, гідроізоляція кладки), при прийомі закінчених кам'яних робіт перевіряють документацію про приховані роботи й привезені матеріали. А також вірність прив'язки швів, їхню товщину, заповнення, горизонтальність і вертикальність рядів кладки, якість фасадної поверхні.

 


Вимоги безпеки при виконанні кам'яних робіт

При відомості стін необхідно щодня брати підмості, не допускати більшого навантаження на них, чим це передбачено в паспорті, забезпечити вільні проходи. Настил риштовання необхідно чистити від будівельного сміття. Рівень кладки після кожної перестановки риштовання повинен бути не меншим чим на 2 ряди цегли вище рівня робочого настилу або перекриття. При кладці на висоту більше 0,7 м робітником варто застосовувати  пояси безпеки. При кладці стін із внутрішнього риштовання над входами встановлюють зовнішні захисні козирки. Ширина їх становить не менше 1,5 м з підйомом від стіни нагору під кутом 20 градусів.

Віконні й дверні прорізи в стінах закривають тимчасовими огорожами. Небезпечні зони у зв'язку з можливим падінням вантажів при підйомі повинні бути позначені відповідними знаками.

Нормо комплекти для виконання цегляної кладки.

Нормо комплект оснащення, ручного інструмента, засобів виміру й контролю для цегляної кладки в ланці з 2 чоловік наведений у таблиці

3.7. Розрахунок потреби матеріально- технічних ресурсів.

Розрахунок ведеться згідно з будівельними нормами та правиламина виконання будівельних робіт, а саме :

-  БНП 3.01-85- «Організація будівельного процесу»

-  Будівельні норми та правила  3-9-74 ч.3 «Правила виконання та прийомки робіт».

3.8. Будівельний генеральний план.

Будівельний генеральний план є основним документом по організації будівельного майданчика й правильного проведення будівельно-монтажних робіт. Тимчасові інженерні комунікації запроектовані від існуючих мереж, враховуючи значну вартість їх прокладання при проектуванні будгенплану прийнятий варіант з найменшою довжиною інженерних комунікацій. Тимчасова електромережа підключена до постійної електромережі через трансформатор з щитом обміну електроенергією. Від пункту обліку прокладається дві електромережі – з напругою 220В (для освітлення будівельного майданчика та освітлення побутових приміщень) і з напругою 380 В до розподільного щита на об’єкті. Для освітлення майданчика застосовуються прожектори потужністю 200-500Вт. З метою економії електроенергії прийнята мінімальна кількість прожекторів, що розміщені на дерев’яних опорах по периметру майданчика.