Розділ технології та організації будівництва житлової будівлі, страница 8

Проектування електропостачання будівельному майданчику полягає у визначенні споживачів електроенергією, виборів джерел електроенергії, трансформатора .

Електроенергія на будівельному майданчику витрачається на силове устаткування, виробничо-технічні потреби, зовнішнє освітлення. Загальна потреба в електроенергії на будівельному майданчику складається із трьох складових:

-  електроенергії на зовнішнє й внутрішнє висвітлення будівельного майданчика;

-  електроенергії на технічні потреби;

-  електроенергії для електродвигунів.

Електроенергія на будівельному майданчику для електродвигунів визначається шляхом підсумовування потужності двигунів на устаткування й машинах відповідно графікові.

Сумарна потужність електроенергії визначається по формулі:

де *  необхідна потужність у квт;

( - коефіцієнт витрат потужності в мережі (1,05-1,1);

 - сума потужності встановлених електродвигунів;

 - сума потужності на виробничо-технологічні потреби;

 - сума потужності  внутрішнього освітлення;

 - сума потужності  зовнішнього освітлення;

 - коефіцієнт попиту відповідних груп;

 - середній коефіцієнт потужності по групах споживачів, приймається для електродвигунів 0,7, для виробничих потреб 0,8;

 - при числі електродвигунів до 5 шт;

 - при числі електродвигунів 6-8 шт;

* - при числі електродвигунів більше 8 шт;

 - при числі електродвигунів більше 8 шт;

Розраховуємо потужність установки для виробничих потреб

 квт

 кВт;

 кВт

 кВт

 Вибираємо трансформаторну підстанцію типу СКТП-180-10-6-04/0,23.

3.9. Календарний план будівництва.

В основу розробки й побудови календарного плану прийняті такі дані:

- характеристика об'єкта будівництва й будівельному майданчику

- методи виконання робіт, прийняті механізми й будівельні машини

- відомість визначення обсягів робіт, трудові витрати й витрати машин

- визначення строків виконання окремих робіт.

Комплектація бригад.

Чисельний і кваліфікаційний склад робочих виконавців, а також робота їх по змінах і процесам у календарному плані будівництва прийнята на основі  трьох основних даних:

- трудових витрат

- строків виконання робіт

- продуктивність роботи

Для комплектування бригад по професіях і розрядам були використані збірники ЕНиР. Комплектація була виконана за умови, щоб перехід з однієї захватки на іншу не викликав організаційних перерв.

Розрахунковий склад бригад у календарному плані виконується в табличній формі з використанням формули:

Кч = Тн / Тср , (чол).

На інші дрібні роботи підготовчого періоду бригада підбирається по формулі:

Тср = Тн / Кч.

Ліва частина графіка.

Заповнення граф номенклатури робіт і їхніх обсягів прийняті в такій послідовності, щоб їхнє розташування сприяло поточному методу виконання робіт і давало б конкретне організаційно-технологічне вв'язування, відповідаючи вимогам наукової організації роботи й техніки безпеки.

Вся номенклатура робіт, спрямована на відомість будинку, розділена на 5 етапів:

- Підготовчий період будівництва, у який входять внутрішньо-майданчикові роботи.

- Відомість підземної частини будинку - це планування ділянки, розробка ґрунту в котловані,  влаштування паль, ростверку, гідроізоляції фундаментів, зворотня засипка та трамбування ґрунту.

- Відомість надземної частини будинку - це цегляна кладка зовнішніх і внутрішніх стін і перегородок, влаштування перемичок, влаштування залізобетонних плит перекриття й покриття, влаштування покрівлі.

- Комплекс опоряджувальних робіт - заповнення дверних і віконних прорізів, штукатурні й малярніі роботи, влаштування підлог.

- Санітарно-технічні роботи – виконання влаштування опалення, вентиляції, водопроводу, електромонтажних та слабострумних робіт.

Кожному етапу будівництва відповідають певні роботи, які мають значні обсяги, виконання яких дозволяє одержати закінчену конструктивну частину будинку й приступитися до виконання наступних робіт.