Розділ технології та організації будівництва житлової будівлі, страница 6

Водогін і каналізація розташовані на вільній території майданчика. В місцях підключення до постійних мереж виконується влаштування колодязя. При влаштуванні водогону, встановлюється водомір. Пожежний гідрант встановлений на протипожежному водогоні.

Весь будівельний майданчик захищається забором із пристроєм виїздів і в'їздів з території будівництва.

Заходи по забезпеченню збереження та економії будівельних матеріалів:

З метою збереження матеріалів відповідно розрахунку визначаємо відповідну його кількість та оптимальну кількість запасу. Після цього розраховуємо площі закритих приміщень і відкритих складів, навісів, майданчиків для збереження матеріалів і конструкцій.

Скло та фарбу розміщуємо в закритих складах. Для зберігання утеплювача, рулонних матеріалів, штукатурки, віконних блоків, воріт і дверей проектуються навіси. Цегла зберігається на відкритих майданчиках. Збірні з/б конструкції завозяться на об’єкт безпосередньо перед початком робіт по монтажу і складуються на відкритих складських майданчиках безпосередньо біля місця монтажу. Ширина складування зони для конструкцій каркасу 2,5 м.

Заходи по охороні навколишнього середовища з техніки безпеки та протипожежної охорони:

Проектні рішення по розробці буд генплану розроблені з урахуванням техніки безпеки, вимог збереження оточуючого середовища та протипожежного захисту у відповідності з такими нормативними документами:

- СНиП ІІІ-4-80* «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 2-09-85 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;
            - ГОСТ 17.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод»;
            - ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Воздух рабочей зоны. Общие санитарно гигиенические требования».

3.8.1. Розрахунок тимчасових адміністративно - побутових приміщень.

На будівельному майданчику запроектовані приміщення для обслуговування робітників, які зайняті на основному та неосновному виробництві, інженерно-технічних робітників, службовців та молодшого обслуговуючого персоналу, закриті склади, навіси, лінії тимчасових електропередач, тимчасовий водопровід, тимчасова протипожежна мережа, протипожежні гідранти, ліхтарі для освітлення будівельного майданчика та тимчасові під’їзні шляхи.

Запроектовані приміщення для обслуговування робітників, які зайняті на виробництві та приміщення для складування матеріалів:

1. КПП.

2. Контора виконроба.

3. Інструментальна.

4. Закритий склад.

5. Гардеробні.

6. Душеві.

7. Їдальня.

8. Сушки для одежі та взуття.

9. Умивальня.

10. Уборна.

11. Туалет.

12. Навіси.

Розрахунок потреб та проектування тимчасових будівель і споруд.

Приміщення санітарно-побутового призначення розраховуються по максимальній кількості робітників.

Максимальна кількість робітників становить:

Nзаг = (Nов + Nно + Nітр. + Nмоп) · k, де

Nов – кількість робітників, яка зайнята на основному виробництві, визначається відповідно графіка руху робітників;  

Nно – кількість робітників, яка зайнята на неосновному виробництві, становить 20% від кількості робітників основного виробництва;

Nітр – 11% від кількості робітників основного і неосновного виробництва;

Nмоп – 5% від загальної кількості робітників;

k – коефіцієнт, який враховує відпустки та лікарняні = 1,06

Nов = 34

Nно = (34/100) · 20 =7

Nітр. = (41/100) · 11 = 5

Nмоп = (41/100) · 5 =2

Nзаг = (34+7+5+2) · 1,06 = 51

Процент робітників, які користуються приміщеннями:

1. Контора виконроба – 100% = 51 чол.;

2. Уборна – 100% = 51 чол.;

3. Душеві – 40% =20 чол.;

4. Приміщення для сушки одягу та взуття – 40% = 20 чол.;

5. Їдальня – 50% = 26 чол.;

6. Гардеробні – 70% = 36 чол.;

7. Умивальня – 40% = 20 чол.;

Площу приміщень приймаємо із розрахованої кількості чоловік, які зайняті на виробництві.

1.  Контора виконроба – 1,4 = 34 · 1,4 = 47,6 м2;

Приймаємо вагончик 16 м2