Розділ технології та організації будівництва житлової будівлі, страница 7

2. Уборна – 0,1 =51 · 0,1 = 5,1 м2;

3. Душеві – 0,54 = 20 · 0,54 = 10,8 м2;

4. Приміщення для сушки одягу та взуття – 0,2 = 20 · 0,2 = 4 м2;

5. Їдальня – 1,01 = 26 · 1,01 = 26,26 м2;

6. Гардеробні – 0,7 = 36 · 0,7 = 25,2 м2;Приймаємо  вагончик - 16м2

7. Умивальня – 0,2 = 20 · 0,2 = 4 м2.

3.8.2. Розрахунок площ складів.

Відкриті склади - приймаються штабельний спосіб зберігання матеріалів і виробів. Нижній ряд виробів у штабелях укладається на дерев'яні підкладки, а наступні ряди - на прокладки із брусків перетином 6х6 (8х8) див, або з дощок перетином 4х12 і 5х12 див.

Цегла складається по сортах і маркам, а лицьова цегла - по кольорах лицьової поверхні. Доставляється цегли на будмайданчик у піддонах, складеної в “ялинку” в 10 рядів з нахилом цегли під кутом 30О к середині піддону.

Круглий і пиляний ліс на будмайданчику зберігається в особливих умовах. Його становлять у штабеля, які розташовані на відкритих сухих площадках, які мають схил для стоку води.

Напівзакриті склади залежно від виду, які підлягають охороні в даних кліматичних умовах, можуть бути відкритими із трьох сторін або обшитих дощок із двох або трьох сторін.

Столярні вироби зберігаються в штабелях по типах, розмірам і сортам, складені на підкладки й захищені від забруднення, зволоження, а також у контейнерах, призначених для зберігання, транспортування й подачі столярних виробів на робочі місця.

Закриті склади повинні мати протипожежні пристрої, опалення й вентиляцію; бути досить місткими; внутрішнє планування й устаткування закритих складів повинне відповідати характеру операцій по прийому й відпустці матеріалів; склади повинні мати належний захист від проникнення атмосферних опадів, просічення ґрунтових і поверхневих вод. Цемент, вапно, гіпс і інші матеріали, на які впливає волога, зберігаються в закритих складах закритого, бункерного й силосного типу.

1. Визначаємо запас матеріалу на складі:

, де

Qзап – матеріал запасу на складі;

Qзаг – кількість матеріалу необхідна на виконання робіт, визначається згідно відомості;

α – коефіцієнт нерівномірності доставлення матеріалу на склад = 1,1;
            n – кількість днів запасу матеріалу на складі:

- для місцевих – 2 дні;

- для немісцевих – 5-8 днів;

k – коефіцієнт нерівномірності використання матеріалів = 1,3;

Т – тривалість виконання робіт в днях, приймається відповідно календарного графіку.

Рулонні матеріали:Q зап.=3180,31*1,1*5/36*1,3=631,6 м 2

Цегла: Q зап.=1104,77*1,1*2/106*1,3=29,8 тис. шт.

Фарба:Q зап.=1300*1,1*8/13*1,3=1144 кг

Скло: Q зап.=140,97*1,1*8/3*1,3=537,57 кг

2. Визначаємо корисну площу складу без урахування проходів:

, де

g – кількість матеріалу, який укладається на 1м2.

Рулонні матеріали:

 F=631,6/300=2,1 м2

Цегла:

F=29,8/0,7=42,6 м2

Фарба:

F=1144/600=1,91м2

Скло:

F=537,57/200=2,69 м2

3. Знаходимо загальну площу складу:

, де

β – коефіцієнт, який враховує проходи.

Рулонні матеріали:

S=2,1/0,6=3,5м 2

Цегла:

S=42,6/0,6=71 м 2

Фарба:
            S=1,91/0,7=1,34 м 2

Скло:                        
            S=2,69/0,7=1,88 м 2

 

3.8.3. Розрахунок потреби в воді .

Тимчасове водопостачання на будівельний майданчик призначено для забезпечення виробничих, господарсько-побутових і протипожежних потреб.

1. Витрата води на виробничо-технологічні потреби.

Для виробничо-технологічних потреб необхідно 584,16 л води

По максимальній потребі знаходимо:

 л/с;

2. Витрати води на господарсько-побутові потреби:

 л/з;     л/с;

3. Витрати води на протипожежні цілі визначаються з урахуванням одночасної дії струменів із двох гідрантів по 5 л/с, тобто Qп=5х2=10 л/с. Діаметр протипожежного водопроводу повинен бути 100 мм.

4. Загальні витрати води:

Qзаг=0,5х(0,032+0,076+0,6) =0,354 л/с;

Необхідний діаметр труби:

 мм. Приймаємо за d=25 мм.

3.8.4. Розрахунок потреби в електроенергії.