Екзаменаційні білети № 1-37 з навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві»

Страницы работы

Содержание работы

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора

з навчальної роботи

___________Мукосєєва М.А.

«____»____________2013року

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  БІЛЕТИ

з навчальної дисципліни  «Метали і зварювання в будівництві»

для груп КБС-2,  КБС-3,  2013-2014 н.р.

Спеціальність  6.060101 «Будівництво»

Розроблено відповідно до типової навчальної програми, затвердженої заступником  директора з навчальної роботи

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Виплавка сталі в мартенівських печах. Схема мартенівської печі. Використання шлаків у будівництві.

2. Сутність процесу зварювання. Характеристика основних способів зварювання; галузі застосування різних видів зварювання в будівництві. Техніко - економічні переваги зварювання перед іншими способами з’єднання елементів конструкцій.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1.Металеві сплави. Первинна кристалізація сплавів. Тверді розчини, хімічні з’єднання та механічні суміші. Компоненти, фаза, структурна складова сплаву.

2. Електрозварювальне обладнання. Основні вимоги до джерел живлення  електричної дуги. Зовнішня характеристика джерел живлення.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1.Залізовуглецеві сплави. Діаграма стану залізо – вуглець. Структурні складові діаграми. Класифікація залізо – вуглецевих сплавів.

2.Різання металів. Електричне дугове різання. Повітряно-дугове та плазменно-дугове різання. Їх особливості, якість різання і галузь застосування.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
181 Kb
Скачали:
0