Екзаменаційні білети № 1-37 з навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві», страница 5

1. Виробництво чавуну. Будова доменної печі і принцип її дії. Процес виплавлення чавуну. Реакції відновлення заліза.

2. Електричне дугове зварювання. Зварювальна дуга та її властивості. Роль вітчизняних вчених в її розробці.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Накреслити діаграму Fe – C, показати структурні складові, описати перетворення, що відбуваються при охолодженні цих сплавів, вказати їх назви і структуру при кімнатній температурі.

2. Методи контролю зварних з’єднань.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Описати технологічний процес виробництва заготовок, профілів, труб, арматурної сталі.

2.Охарактеризуйте засоби захисту металоконструкцій від корозії.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1.Продукти доменного виробництва та їх застосування. Склад і призначення ливарного передільного чавуну. Використання шлаку в будівництві.

2.Види електродугового зварювання. Ручне дугове зварювання в захисних газах, автоматичне зварювання під шаром флюсу, електрошлакове зварювання.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року