Екзаменаційні білети № 1-37 з навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві», страница 7

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Гартування сталі. Властивості мартенситу. Загартовуваність сталі, способи гартування. Відпуск сталі, види й призначення.

2. Зварювання пластмас при контакті з нагрівальним елементом. Режими і різновиди зварювання, галузі застосування.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Пресування металів і сплавів. Сутність процесу, обладнання, інструменти, методи пресування. Сортамент виробів для будівництва.

2.Опишіть процес газокисневого різання сталі. Які матеріали можна різати цим способом.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23                                                                                                                                                                            

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Корозія металів і сплавів. Хімічна і електрохімічна корозія. Корозія сталі і алюмінію в умовах експлуатації. Способи захисту від корозії.

2. Зварювальне полум’я та його властивості. Техніка виконання газового зварювання. Правий та лівий способи.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

.

1. Пружна і пластична деформації металів. Зміцнення виробів холодною пластичною деформацією. Анізотропія (неоднаковість фізичних властивостей – теплопровідності, електропровідності -  у різних напрямах  всередині матеріалу).