Екзаменаційні білети № 1-37 з навчальної дисципліни «Метали і зварювання в будівництві», страница 2

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  -  Метали і зварювання в будівництві

1.Фазові і структурні зміни в твердому стані. Вплив складу сплавів на їх властивості.

2. Зварювальні матеріали. Класифікація, властивості, застосування.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1. Технологічні властивості металів і сплавів: ливарні, здатність до обробки тиском і різанням, зварюваність. Засоби визначення цих властивостей.

2. Поняття про зварюваність металів і сплавів. Особливості зварювання вуглецевих та легованих сталей, міді, алюмінію та їх сплавів.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1.Виплавлення сталі в електропечах. Схема такої печі, процеси плавлення, характеристики виплавленої сталі.

2.Охарактеризуйте значення зварювання в будівництві. Типи електродних покриттів для зварювання маловуглецевих сталей. Призначення компонентів покриттів.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________

Протокол N __3__ від "_14__" _____жовтня________20_13_ року

Голова циклової комісії__________         _Костенко В.В_____
                                            (підпис)                 (прізвище та ініціали)
Екзаменатор                   __________         __ Паустовський С.В.
                                                 (підпис)             (прізвище та ініціали)

СУМСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОЛЕДЖ

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7                                                                                                                                                                             

Освітньо-кваліфікаційний рівень  -  Бакалавр

Напрям підготовки  -  Будівництво

Спеціальність  -  6.060101 «Будівництво ». Семестр  -  ІІІ

Навчальна дисципліна  Метали і зварювання в будівництві

1.Розкислення сталі. Кипляча, напівспокійна та спокійна сталі. Розливка сталі в зливки. Дефекти зливків та способи їх усунення.

2.Зварювальне приладдя: інструменти і спецодяг, електродотримачі, щитки й маски, кабелі.

Затверджено на засіданні
циклової комісії              розрахункових дисциплін___________