Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 8

Необхідний катет шва приєднання поясів колони до стінок на ділянці нижче плити оголовка довжиною

3. Необхідна кількість болтів, що працює в з’єднанні вузла визначається із умов роботи їх на зріз під дією розпірного зусилля Н та на зминання.

Приймаємо болти М16 класу точності 5,8.   (табл. 62* СНиП).

Згідно табл. 58* і 59* визначаємо  ;

Коефіцієнт умов роботи приймаємо згідно табл. 35*;

Тоді

де  - кількість поверхонь зрізу; - найменша сумарна товщина елементів, що зминаються в одному напрямку.

Приймаємо конструктивно 4 болти М24. Розміщення болтів виконуємо згідно вимог п.12.19* СНиП.

2.3.5. Розрахунок монтажного вузла арки.

1. Пояс арки стиснутий. Для передачі поздовжнього зусилля  та забезпечення його жорсткості виконуємо фланцеве з’єднання елементів на високоміцних болтах. Приймаємо конструктивно 4 болти марки 40Х ”Селект” за ГОСТ 4543-71* Æ16 мм.

Розрахунковий опір розтягненню високоміцного болта:

Визначаємо розрахункове зусилля  згідно п. 11.13* СНиП:

2.3.6. Розрахунок зв’язків

1. Перерізи елементів зв’язків призначаємо за граничною гнучкістю. При перехресній решітці розкоси розраховуємо як розтягнуті. При розкісній решітці розкоси розраховуємо як розтягнуті. При розкісній решітці перерізи елементів підбираємо за умови їх роботи на стиск. При розрахунку використовуємо п. 6.15*, 6.16* СНиП ІІ-23-81*.

2. Розрахунок розпірок зв’язків по стояках колон.

Визначення профілю розпірок по стояках ведемо із умови граничної гнучкості стиснутих елементів..

Тоді необхідний радіус інерції перерізу становить при розрахунковій довжині елемента рівний кроку рам 400см :

Приймаємо 2 швелери за ГОСТ 9240-89

21,8см2;

3,99см;

3,16см.

3. Розрахунок розпірок ригелів рам (арок).

При довжині розпірки ригелів арок, яка дорівнює кроку рам  та граничній гнучкості  маємо необхідний радіус інерції перерізу розпірки

Приймаємо переріз розпірки за конструктивними міркуваннями із труби 70х5 за ГОСТ 10704-91.

10,21см2;

2,33см.

4. Розрахунок хрестових в’язей по верхнім поясам арок.

З геометричної схеми арки та кроку розпірок по верхнім поясам довжина в’язі  

Із умов граничної гнучкості  знаходимо необхідний радіус інерції перерізу

Приймаємо переріз із труби 50х5 за ГОСТ 10704

=7,07 см2;

1,62 см.

5. Розрахунок розкісних в’язей по верхнім поясам арок в торцевій частині.

При довжині розкосу  

необхідний момент інерції  при граничній гнучкості стиснутого елемента

Приймаємо переріз із труби 76х5 за ГОСТ 10704-91 з такими геометричними характеристиками

11,15 см2;

2,54см.

2.3.7. Розрахунок вітрових прогонів

1. При розрахунку приймаємо шарнірне обпирання прогонів.

Максимальна довжина прогону

Максимальна відстань між прогонами приймається  виходячи із середньої вантажної площі вітрового тиску на прогін.

Вітрове рівномірно-розподілене навантаження на прогін  при максимальному значенні вітрового тиску:

Розрахунковий згинальний момент в прогоні:

Прогони виконуємо із сталі марки С245. Тоді необхідний момент опору перерізу

Із конструктивних міркувань приймаємо прогони за

ГОСТ 8278-83 із гнутих прокатних швелерів гн [ 100х50х4.

2.3.8. Розрахунок фундаментів

1. Інженерно-геологічні умови будівельного майданчика

1 шар – рослинний ґрунт, глибина залягання від денної поверхні –      0-1,0 м.

2 шар – глинистий  ґрунт, глибина залягання від денної поверхні –    1,0-5,5 м.

3 шар – дрібний пісок, глибина залягання від денної поверхні –        5,5-14,0 м.

4 шар – глинистий  ґрунт, глибина залягання від денної поверхні –        8,0-9,5 м.

Ґрунтові води знаходяться на глибині – 12,0 м.

Визначимо додаткові характеристики для слоїв ґрунту.

ІГЕ-1 рослинний ґрунт.

Щільність ґрунту ρ=1,58 г/см3.

Питома вага γII=ρ×g=1,58×10=15,8 кН/м3.

γIII/γg=15,8/1,05=15,05 кН/м3.

ІГЕ-2 глинистий ґрунт

Щільність ґрунту ρ=1,62 г/см3.

Щільність частинок ґрунту ρs=2,68 г/см3.

Вологість природна W=0,16.

Вологість на межі розкочування Wp=0,18.

Вологість на межі текучості Wl=0,27.