Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 10

Таблиця 4. Зведена таблиця нормативних значень фізико-механічних показників ґрунтів будівельного майданчика

№ п.п

Повне найменування ґрунту

Глибина залягання від денної поверхні, м

Щіль-ність г/см3

Питома вага, кН/м3

Природна вологість W

Показник

Число пластичності Ip

Показник текучості Il

Коефіцієнт пористості е

Ступінь вологості Sr

Питоме зчеплення cn, кПа

Кут внутрішнього тертя φnо

Модуль дерфомацій Е, МПа

Розрахунковий опір ґрунту R0, кПа

Примітка

 ґрунту ρ

 частинок ґрунту ρs

ґрунту γ

частинок ґрунту γs

Текучості Wl

Розкачування Wp

1

Рослинний

1,0

1,58

-

15,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Суглинок твердий малого ступеню водонасичення

5,5

1,62

2,68

16,2

26,8

0,16

0,27

0,18

0,09

-0,02

0,919

0,466

19

20

11

180

3

Пісок дрібний середньої щільності малого ступеню водонасичення

14,0

1,8

2,65

18

26,5

0,08

-

-

-

-

0,59

0,359

3

34

33

300

4

Суглинок туго-пластичний насичений водою

8,0

2,02

2,7

20,2

27

0,21

0,26

0,17

0,09

0,44

0,617

0,918

31

22,5

22

275

2. Визначення розмірів підошви фундаменту

Розраховуємо конструкцію окремо стоячого фундаменту  під колони арочного покриття ангару прольотом 30м .

Розрахункові навантаження на рівні обрізу фундаменту  для розрахунку за першим граничним станом:

NI=NII×γf=158,67×1,2=190,40 кН;

МIII×γf=360,42×1,2=432,50 кН;

QI=QII×γf=90,12×1,2=108,14 кН.

де   γf.mt=1,2 – коефіцієнт надійності по навантаженню.

Бетон класу В20, Rbt=1,4 МПа, робоча арматура класу А 400С

( Rs = 365 МПа), конструктивна арматура А 240С, глибина залягання підошви фундаменту Н = 1,8 м.

Рис. 2.14.

Навантаження від власної ваги фундаментів та ваги ґрунту на його обрізах:

.

Додатковий момент в рівні підошви від дії поперечної сили:

.

Сумарне навантаження на підошві фундаменту:

;

;

.

Попередній підбір розмірів підошви фундаменту при позацентровому навантаженні виконуємо без врахування дії моменту:

,

Тоді розмір підошви квадратного фундаменту складатиме:

З врахуванням розрахункових характеристик ґрунту та отриманих розмірів підошви визначаємо його розрахунковий опір по формулі:

,

де gс1, gс2, - коефіцієнти що залежать від виду та стану ґрунту (суглинок), а також від співвідношення довжини L та висоти H будинку (довжина будинку – 60 м, а висота – 11,1 м). Звідки Тоді

  k, kZ – коефіцієнти, визначаються по нормам. Так як ширина підошви фундаменту , приймаємо

          , глибина закладання фундаменту від денної поверхні;

           – коефіцієнти, визначаються нормами в залежності від jII=20°:

 – середньозважена величина питомої ваги ґрунтів, що залягають нижче підошви фундаменту:

 – середньозважена величина питомої ваги ґрунтів, що залягають вище підошви фундаменту:

 - розрахункове значення питомого зчеплення ґрунту, що залягає безпосередньо під підошвою;

Розрахунковий опір ґрунту для даного фундаменту:

Уточнюємо розміри підошви фундаменту:

Конструктивно приймаємо ширину підошви b=1,7 м.

Перевіряємо виконання умови , де  - ексцентриситет.

Тоді довжина підошви в напрямку дії моменту складатиме: