Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 4

- від постійного навантаження:

;

.

-  від тимчасового навантаження:

     сніг за варіантом 1:

     сніг за варіантом 2:

Вітрове навантаження:

.

Рис.2.10. Схема навантаження на арку

2.2.4. Статичний розрахунок рами.

1. Визначаємо розпір від постійного навантаження:

;

Визначаємо розпір від снігового навантаження  із рівнянь рівноваги арки:

;  

=43,12 кН;

=67,76 кН.

;

 кН.

Сумарне значення розпірного зусилля:

 кН.

2. Внутрішні зусилля в поясі арки M, N, Q, а також переміщення точок арки від дії зовнішнього навантаження визначаємо за допомогою програмного комплексу „Ліра”. При розрахунку кількість скінчених елементів  моделі приймаємо такою, що відповідає потрібній точності розрахунків.

3. Задаємось вихідними параметрами для розрахунку в комплексі „ Ліра”.

Геометричні характеристики перерізу:

Площа окремої вітки: см2.

Момент інерції окремої вітки відносно власних осей

см4.

Момент опору перерізу вітку: см3.

Радіус інерції вітки см.

Загальна площа перерізу A=2Af=2*16,78=33,56 см2.  

Рис.2.11. Конструкція наскрізної арки.

Момент інерції перерізу

см4.

де 0,8 – коефіцієнт, що враховує піддатливість планок.

см4.

Момент опору:

см3.

см3.

Радіус інерції відносно головних осей:

см;

см.

Рис 2.12. Розрахункова схема (програмний комплекс „Ліра”):

а) з номерами елементів

б) з номерами вузлів                      

Таблиця 2. Розрахункові значення зусиль