Ангар для стоянки і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки прогоном 30 метрів (Розрахунково-конструктивний розділ дипломного проекту), страница 7

                     Рис. 2.14

Розрахункову довжину з площини дії моменту приймаємо рівною 400 см, де  - висота колони до рівня кріплення розпірок , що розкріплюють колону з площини дії моменту.

4) Гнучкості колони

3. Перевіряємо міцність та стійкість колони в площині дії моменту:

Умовна гнучкість колони:

Відносний ексцентриситет:

Визначаємо при ,  коефіцієнт впливу форми перерізу 1,25

Приведений відносний ексцентриситет за формулою (52) СНиП:

При  перевірку на міцність позацентрово стиснутого стержня колони не виконуємо (згідно п.5.24* СНиП).

Перевіряємо стійкість стержня в площині дії моменту за формулою (51)

,

де  (за табл. 74 СНиП).

Отже:

Умова стійкості виконується.

4. Перевіряємо стійкість колони з площини дії моменту.

Для визначення  знайдемо максимальний момент в середній третині розрахункової довжини стержня:

Тоді відносний ексцентриситет:

Гнучкість стержня 41,03 ,тоді за таблицею (72) СНиП  =0,890

Перевірку стійкості виконуємо за формулою (56) СНиП:

.

При значенні відносного ексцентриситету , коефіцієнт С визначаємо за формулою

, де

а)    при   .

Коефіцієнти α та β визначаємо за табл. 10

 

    при 

б)    при  

Коефіцієнт  визначаємо за дод. 7* СНиП

Остаточно

Перевіряємо напруження

Умова стійкості виконується.

2.3.3. Розрахунок та конструювання бази колони.

1. Конструкція бази повинна забезпечувати жорстке з’єднання колони з фундаментом в площині рами.

Базу колони проектуємо з траверсами та ребрами. Розрахунок плити ведемо на комбінацію зусиль М і N, що викликають максимальний стиск в бетоні

Ширину плити В приймаємо конструктивно:

де - ширина полиці колони; - товщина траверси, С – ширина звісу плити.

Бетон фундаменту приймаємо В15 з   (табл. 13 СНиП „Бетонные и железобетонные конструкции. Нормы проектирования.” ).

Розрахунковий опір бетону при місцевому згинанні

При розрахунку бази до розрахунку фундаментів приймаємо

Необхідна довжина плити за умов поза центрового стиску:

Із конструктивних міркувань приймаємо l= 73 cм.

2. Знаходимо напруження, що виникають на краях плити в бетоні:

3. Товщину плити знаходимо з умови ,

де  - максимальний момент на характерних ділянках плити.

Ділянки:

1 – консольна;

;      ;   

.

2 – оперта на 4 сторони;

    Тоді коефіцієнт ;  

3 – оперта на 3 сторони;

      звідки      

 

*- коефіцієнт  визначені за табл. 65, 66 в [ 1].

Отже  і

Приймаємо плиту із сталі марки С245 товщиною =30 мм.

4. Розтягуюче зусилля, яке повинен сприйняти один болт визначаємо з умови рівноваги відносно центра ваги епюри ;

Звідки

Приймаємо фундаментні болти із сталі 09Г2С за ГОСТ 19281-73* діаметром 36 мм. Площа болта нетто  (згідно табл. 62* СНиП ІІ-23-81*). Розрахунковий опір розтягу фундаментного болта  (табл.. 60* СНиП).

Потрібна площа болтів, що встановлюються з одного боку бази:

.

5. Висоту траверс визначаємо з умови їх прикріплення до полиць колони зварними кутовими швами.

Приймаємо  (згідно табл. 38* СНиП);

Оскільки , перевірку виконуємо по металу шва (електрод Э42, марка проволоки СВ-08ГА).

Потрібна довжина швів:

Приймаємо висоту траверси із конструктивних міркувань

=30 см.

6. Розрахунок швів приєднання консолей розраховуємо за рівнодіючими напруженнями від згину та поперечної сили.

Момент в площині прикріплення:

 

Умовно  прийнято з рівномірним розподілом під плитою

Приймаємо  (товщина консолі 10 мм).

Площа кутового шва

Момент опору

Напруження в одному шві:

7. Приєднання траверс і консолей до фундаментальної плити приймаємо з  (за табл. 38* СНиП ІІ-23-81*)

2.3.4. Розрахунок карнизного вузла

1. Карнизний вузол обпирання наскрізної арки на колону виконано шарнірним. Центральна вісь перерізу арки співпадає з віссю колони, що виключає появу можливих ексцентриситетів у вузлі.

2. Перевіряємо на зминання окремі елементи колони. Товщину плит приймаємо 15 мм.

Необхідна товщина стінки колони за умови їх зминання

,

де

 (розрахунковий опір місцевому зминанню для сталі С245)

Для полиці: