Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів", страница 3

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  класифікацію текстильних волокон;

-  походження, властивості та застосування целюлозних волокон;

-  походження, властивості та застосування волокон тваринного походження;

-  походження, властивості та застосування хімічних волокон;

-  способи одержання пряжі та ниток;

-  асортимент та властивості ниток;

-  способи утворення тканих полотен;

-  асортимент бавовняних і лляних тканин;

-  асортимент вовняних і шовкових тканин;

-  види переплетень у трикотажних полотен;

-  асортимент трикотажних полотен;

-  асортимент нетканих полотен;

-  асортимент та властивості натурального та штучного хутра;

-  асортимент та властивості натуральної та штучної шкіри;

-  асортимент та властивості клейових матеріалів, які використовуються у швейній промисловості;

-  асортимент та властивості утеплюючих, прокладних та підкладкових матеріалів;

-  асортимент та властивості оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

уміти:

-  визначати властивості волокон різного походження;

-  розпізнавати волокна за способом горіння;

-  визначати волокна органолептичним способом та за допомогою хімічних реакцій;

-  давати характеристику основних фізико-механічних властивостей різних зразків текстильних матеріалів;

-  характеризувати властивості швейного виробу у відповідності до матеріалу;

-  розставляти рангову значимість вимог, запропонованих до певного зразка тканини;

-  визначати артикул тканин різного асортименту;

-  визначати властивості  тканин різного  асортименту;

-  визначати властивості нетканих матеріалів.

3.Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК

Тема 1. Характеристика текстильних волокон та ниток. 

Класифікація текстильних матеріалів. Загальні відомості про текстильні волокна. Молекулярна будова текстильних волокон і ниток, їх фізичні, механічні й геометричні властивості.

Натуральні волокна й нитки. Бавовняні, лляні, вовняні й шовкові. Особливості одержання, основні властивості й перспективи виробництва.

Штучні волокна й нитки.Віскозні (звичайні, високоміцні, полінозні й ін.), триацетатні й диацетатні, мідно-аміачні, білкові. Загальна схема виробництва штучних волокон, будова, основні властивості й перспективи їхнього виробництва.

Синтетичні волокна й нитки.Поліамідні (капрон, анід, енант), поліефірні (лавсан), поліуретанові (спандекс), поліакрілонітрильні (нітрон), полівінілхлоридні (хлорин), полівініл-спиртові (вінол), поліолефінові (поліпропілен, поліетилен). Особливості їхнього складу, будови й основні властивості. Нові синтетичні волокна.

Тема 1.2. Основні властивості пряжі та ниток.

Пряжа.Загальна схема її одержання. Кардна система прядіння й основні властивості такої пряжі. Особливості одержання гребенної пряжі, її будова основні властивості й застосування. Пневмомеханічні й інші способи прядіння. Апаратна пряжа. Види пряжі: однорідна, змішана, однониткова, трощенна, кручена (однокруточна, багатокруточна, фасонна, армована, текстурована, комбінована, ворсиста).

Комплексні нитки. Кручені нитки (одно-, двох- і багатокрутні, комбіновані, нитки фасонної крутки). Класифікація ниток по ступеню крутки. Текстуровані нитки. Способи одержання, будова й властивості.

Швейні нитки. Класифікація будови й властивості. Асортименти швейних ниток.

Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН

Тема 2.1. Виробництво тканин.  Ткацтво. Будова й класифікація тканин. Рапорт.  «Строящая» діагональ. Види малюнків переплетень.