Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів", страница 6

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

денна форма

Заочна форма

усього

у тому числі

усього

у тому числі

лек

лаб.

с.р.

лек.

лаб.

с.р.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН

Тема 2.1. Виробництво тканин

10

2

4

4

Тема 2.2. Характери­стика будови тканин

24

2

12

10

Тема 2.3. Обробка тек­стильних матеріалів

10

2

4

4

Тема 2.4. Фізичні вла­стивості текстильних матеріалів

10

2

4

4

Разом за змістовим модулем 2

54

8

24

22

Змістовий модуль 3. АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Тема 3.1. Асортимент бавовняних і лляних тканин

8

2

4

2

Тема 3.2. Асортимент вовняних та шовкових тканин

8

2

4

2

Тема 3.3. Асортимент трикотажних полотен

8

2

-

6

Тема 3.4. Асортимент нетканих полотен

9

2

4

3

Тема 3.5. Натуральне та штучне хутро і шкіра

9

2

4

3

Тема 3.6. Утеплюючі, підкладочні, підкла­дкові, оздоблювальні матеріали та фурнітура

9

2

4

3

Тема 3.7. Контроль якості текстильних матеріалів

9

2

4

3

Разом за змістовим модулем 3

60

14

24

22

Усього годин

114

22

48

44

Модуль 2

ІНДЗ

12

12

Усього годин

126

22

48

56

5.  Теми лабораторних занять

4 семестр

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК

1.

Визначення фізико-хімічних властивостей целюлозних волокон

4

2.

Вивчення фізико-хімічних властивостей волокон тваринного походження

4

3.

Вивчення фізико-хімічних властивостей хімічних волокон

4

4.

Визначення лінійної щільності пряжі й ниток

2

5.

Визначення крутки та укрутки пряжі та ниток

2

6.

Визначення міцності й подовження пряжі й ниток

2

Всього за модуль 1

18

Разом

18

5 семестр