Робоча програма навчальної дисципліни "Матеріалознавство швейних виробів", страница 7

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН

1.

Вивчення волокнистого складу тканин

4

2.

Аналіз простих ткацьких переплетень

4

3.

Аналіз дрібно-візерунчастих ткацьких переплетень

4

4.

Аналіз складних і крупно-візерунчастих ткацьких переплетень

4

5.

Визначення структурних характеристик тканин

4

6.

Визначення характеристик механічних властивостей текстильних матеріалів

4

Всього за модуль 2

24

Змістовий модуль 3. АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

7.

Асортименти бавовняних тканин

4

8.

Асортименти вовняних тканин

4

9.

Асортимент нетканих матеріалів

4

10.

Асортимент прокладних, оздоблювальних матеріалів та фурнітури

4

11.

Оцінка якості текстильних матеріалів

4

12.

Асортименти хутряних напівфабрикатів

4

Всього за модуль 3

24

Разом

48

6.  Самостійна робота

4 семестр

з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 1. КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН ТА НИТОК

1.

Характеристика текстильних волокон та ниток

30

2.

Основні властивості пряжі та ниток

30

Всього за модуль 1

60

Разом

60

5 семестр

з/п

Назва теми

Кількість годин

Змістовий модуль 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИН

1.

Виробництво тканин

4

2.

Характеристика будови тканин

10

3.

Обробка текстильних матеріалів

4

4.

 Фізичні властивості текстильних матеріалів

4

Всього за модуль 2

22

Змістовий модуль 3. АСОРТИМЕНТ ТЕКСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

1.

Асортимент бавовняних і лляних тканин

2

2.

Асортимент вовняних та шовкових тканин

2

3.

Асортимент трикотажних полотен

6

4.

Асортимент нетканих полотен

3

5.

Натуральне та штучне хутро і шкіра

3

6.

Утеплюючі, підкладочні, підкла­дкові, оздоблювальні матеріали та фурнітура

3

7.

Контроль якості текстильних матеріалів

3

Всього за модуль 3

22

Разом

60

7.  Індивідуальні завдання

Скласти схему текстильних матеріалів за поданими зразками тканин.

Виготовити альбом зразків згідно обраного варіанту схеми-класифікації текстильних матеріалів:

– асортименту бавовняних та лляних тканин;

– асортименту шовкових та шерстяних тканин;

– асортименту штучних тканин;

– асортименту синтетичних тканин;

– асортименту оздоблювальних матеріалів та фурнітури;

– асортименту прокладних та матеріалів для утеплення;

–  асортименту хутра та шкіри;

– асортименту нетканих текстильних матеріалів;

– видів ткацьких переплетень;

–  дефектів текстильних матеріалів.

8.  Методи навчання

Пояснювально-ілюстративні, репродуктивні (бесіди, фронтальне та індивідуальне пояснення, діалогове навчання), проблемно-розвивальні, евристичні (частково-пошукові), дослідницькі, інтерактивні (методи самонавчання, робота в групах) тощо.

9.  Методи контролю

Поточний контроль (перевірка підготовки студентів до виконання завдань лабораторних робіт, опитування, захист результатів різних видів навчальних робіт), модульний контроль (вирішення тестових завдань за темами змістового модуля), підсумковий контроль (екзамен).