Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, страница 6

—  «Конструктивна схема машини 1022—М кл. ОЗЛМ» — 1;

—  «Конструктивна схема машини 97—А кл. ОЗЛМ» — 1;

9)  динамічний плакат:

—  «Конструктивна схема механізму голки» — 1;

—  «Конструктивна схема механізму човника» — 1;

—  «Деталювання човникового комплекту» — 1.

Література

1.  Ісаєв В. В. Обладнання швейних підприємств: Підручник. — М., 1989. - С. 33-37, 52-54.

2.  Кучер В. О., Степура А. О. Обладнання швейних підприємств з основами електротехніки: Навч. посібн.

3.  Інструкції з правил техніки безпеки при виконанні лабораторно-практичної роботи.

Теоретичні відомості, які необхідно з'ясувати

1.  Призначення та будова механізму човника машин 1022 кл. ОЗЛМ, 1022-М кл. ОЗЛМ, 97-А кл. ОЗЛМ.

2.  Принцип роботи та змащення деталей.

3.  Основні регулювання механізму.

4.  Будова човникового комплекту.

5.  Неполадки у роботі механізму, причини їх виникнення та спосо­би усунення.


Порядок виконання роботи

1.  Підготуйте машини до виконання лабораторно-практичної роботи.

2.  Ознайомтеся з інструкцією правил техніки безпеки при виконан­ні даної лабораторної роботи.

3.  Розгляньте процес утворення човникового стібка на машині 1022 кл. ОЗЛМ та 97-А кл. ОЗЛМ.

Проаналізуйте візуально моменти утворення стібка, утворення руху скорочення петлі верхньої нитки та затягування стібка. Опишіть, у чому полягає відмінність утворення стібка в машинах.

1022 кл. ОЗЛМ_________________________________________________

97-А кл. ОЗЛМ_________________________________________________

4.  Ознайомтеся з будовою механізму човника машин 1022 кл. ОЗЛМ, 1022—М кл. ОЗЛМ та 97—А кл. ОЗЛМ. Визначте, яку будову має кож­на деталь механізму, порівнюючи конструктивну схему механізму чов­ника на плакаті та механізму машини.

5.  Повільно повертаючи махове колесо машини, проаналізуйте, який вид руху виконує кожна деталь механізму, як передається рух від голов­ного вала до човника.

6.  Визначте, де виникає тертя між деталями в механізмі, як змащують­ся деталі. Зверніть увагу на змащення зубчастих коліс, зубчастих барабанів.

7.  Ознайомтеся зі способами регулювання механізму:

а)  перевірте, чи своєчасно підходить носик човника до голки;

б)  перевірте відстань від носика човника до голки (не повинна пере­
більшувати 10—12 мм) голка в крайньому нижньому положенні (КНПГ);

в)  відрегулюйте положення човника: послабте упорні гвинти, що кріп­
лять човник на осі за годинниковою стрілкою або проти і знову закріпіть
гвинти. Так відрегулюється час підходу носика човника до голки.

8.  Зніміть човниковий комплект з човникового вала:

а) підніміть голку в крайнє верхнє положення;

б) повернувши машину на шарнірних петлях, послабте гвинт і зні­
міть установочну пластину;

в) послабте упорні гвинти, що закріплюють човник на човниковому валу.


9.  Розберіть човниковий комплект човникового пристрою:

а)  витягніть шпульний ковпачок, шпулю;

б)  послабте гвинти і зніміть напівкільце з бортиком із човника;

в)  витягніть шпулеутримувач;

г)  почистіть порожнину човника, шпулеутримувач;

д)  уважно розгляньте будову кожної деталі човникового комплекту.

10.  Зберіть деталі човникового комплекту.

11.  Встановіть човниковий комплект на човниковому валу. При цьо­му правильно відрегулюйте узгодженість роботи човника і голки.

12.  Перевірте, чи правильно зібраний і налаштований човник. Тіль­ки тоді заправте нитку в машину і прошийте клаптики тканини. Спо­чатку поверніть махове колесо вручну, а потім ввімкніть електродви­гун. Перевірте якість строчки.

13.  Визначте, які неполадки у роботі машини можуть виникнути че­рез несправну роботу механізму човника.