Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, страница 4

ЧОВНИКИ РІЗНИХ КЛАСІВ МАШИН. ЧОВНИКОВА СТРОЧКА

Розглянемо зображення механізму човника різних класів машин. На рис. 161 подано механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, на рис. 162 — механізм човника машини Б—1.

Механізм човника машини 1022—М кл. ОЗЛМ бачимо на рис. 163, механізм човника машини 88 кл. — на рис. 164. На рис. 165 зображено механізм човника з перехресною гнучкою передачею, на рис. 166 — механізм човника двоголкової машини 852 кл. ПМЗ, в якій два човники 1, 2 приводяться в дію від одного вала З за допомогою зубчастої передачі 4.


При розгляді механізму човника, оцінці його конструкції та ро­боти необхідно знати способи розширення петлі верхньої нитки, обведення її навкруги шпульки, тривалість розширення, момент скорочення петлі, затягування стібка. Це необхідно для оцінки кон­струкції того чи іншого механізму човника і всієї машини загалом.

Щоб чіткіше усвідомити будову та роботу механізму човника, розглянемо процес утворення човникового стібка. Для цього ско­ристаємося рис. 167—170. Увесь процес утворення човникового стібка умовно можна поділити на п'ять (І—V) позицій.


І. На рис. 167 бачимо, що голка 1 опускається у крайнє ниж­нє положення і проводить своїм вушком верхню нитку до човни­ка 3. Носик 2 човника 3 в цей момент перебуває праворуч від голки 1 під кутом 50° до траєкторії її руху. Величина цього кута приблизно дорівнює довжини хорди 11 — 12 мм. Це необхідно для того, щоб голка при наближенні носика човника встигла під­нятися з нижнього положення на 2—3 мм і з боку її короткої ка­навки утворити петлю з верхньої нитки.

II. Голка 1 піднялася з крайнього нижнього положення на 3 мм угору. Носик 2 човника 3 наближається до голки 1 з боку короткої канавки і починає входити в петлю (див. рис. 167 II). Найбільш широка частина петлі знаходиться вище вушка голки приблизно на 2 мм, тому голка 1 має бути установлена по висоті так, щоб на цей момент її вушко було нижче носика човника на 1,5—2 мм.


III—IV. Голка 1 продовжує підніматися вгору і виходить з човникового комплекту. Носик човника своєю основою заводить петлю верхньої нитки на зуб 5 (див. рис. 167 III) пояска 24 шпу-леутримувача 2 (див. рис. 148).

Крило короткої гілочки верхньої пластини 4 сприяє кращому набіганню петлі верхньої нитки (короткої її гілочки на поверхню шпульного ковпачка. Ось чому бажано, щоб голка швидше вихо­дила з човникового пристрою (див. рис. 168 а).

Направляючий зуб 5 шпулеутримувача своєю основою направ­ляє довшу гілочку петлі під дно шпулеутримувача (див. рис. 168 б).

На поверхні шпульного ковпачка та шпулеутримувача не по­винно бути уступів, зазублин. Важіль замочка закривається з протилежного боку.

Щоб гілочка петлі краще пересувалася від бокової поверхні 8 шпулеутримувача до його дна 9 (див. рис. 168 б), корпус шпу­леутримувача в цьому місці повинен мати похилу, добре відполі­ровану поверхню. Чим менша відстань від пояска до дна шпуле­утримувача, тим краще петля буде переходити до нього. Дно у цьому місці має виріз. Перехід від бокової стінки до дна викона­ний плавно. Довга гілочка петлі Д ковзає у поздовжньому напрям­ку. Це теж сприяє переміщенню петлі від бокової поверхні шпу-


леутримувача до його дна. Основа носика 2 човника 3 підводить петлю верхньої нитки до вертикалі (див. рис. 168 а, б). Коротка гілочка петлі К в цей час переміщується згори шпулеутримувача по поверхні шпульного ковпачка, а довга гілочка Д ковзає по дну шпулеутримувача. Вушко ниткопритягувача на цей час повільно піднімає і вибирає резервну зайву довжину нитки. Нижня нитка вже перебуває у цій петлі.

V. При подальшому обертанні човника основа носика заводить петлю за вертикаль. Петля майже обійшла навколо шпулеутриму­вача. Вушко важеля ниткопритягувача швидко піднімається і стягує петлю з носика човника, петля вільно переходить на фла­нель 11 шпулеутримувача (рис. 169 а) і носик 6 бокового напів-кільця 3 (рис. 169 а), не торкаючись пояса шпулеутримувача, що зберігає нитку від перетирання та забруднення.