Механізм човника машини 1022 кл. ОЗЛМ, страница 3

Регулюють величину проміжку пере­міщенням човника 9 упродовж осі чов-

никового вала 3 (див. рис. 146) після послаблення гвинтів 8. По­слаблюють гвинт 12 ударами молотка по мідному стрижню і пе­реміщують втулку 54. Якщо носик човника відхиляє голку, то потрібно зняти човниковий комплект і втулку 54 пересунути праворуч (див. рис. 146).
При виконанні даного регулювання слід звернути увагу на кріп­лення пальця 3 (рис. 155) установочної пластини 1.

Осьовим зміщенням човника встановіть проміжок між паль­цем 3 та передньою стінкою паза шпулеутримувача 4, який по­винен дорівнювати 0,3—0,5 мм.

Пластину 1 у невеликих межах можна переміщувати упоперек платформи машини. Для цього послаблюють гвинт 5 і досягають між боковою стінкою пальця 3 і лінією руху голки 2 проміжку за­ввишки 0,1—0,5 мм. Встановлення вказаних вище проміжків забез­печить нормальний вибір петлі голки з човникового комплекту.

На рис. 156 бачимо захоплення петлі 2 верхньої нитки носи­ком човника 1 на момент, коли голка 3 піднімається на 2 мм уго­ру з крайнього нижнього положення. Пластина 4 сприяє захоп­ленню петлі верхньої нитки 2 носиком човника 1. Установочна пластина 5 за допомогою пальця 6 тримає шпулеутримувач 7 в стаціонарному положенні.МЕХАНІЗМ ЧОВНИКА МАШИНИ 1022-М КЛ. ОЗЛМ

Механізм човника машини 1022—М кл. ОЗЛМ — це удоскона­лений варіант механізму човника базової машини 1022 кл. ОЗЛМ. Розглянемо його будову детальніше. Для цього скористаємося рис. 157, де показано конструктивну схему цієї модифікації машини.

Пасова передача 1 складається з плоскозубчастого паса 10, зубчастих барабанів 9, 9і; установочних пружинних кілець 8. Зубчасті барабани 9, 9( призначені для попередження осьових зміщень паса 10. Розподільчий вал 2 обертається в кульковому підшипнику 3 та двох втулках 11 і 12.

Менша косозубчаста циліндрична шестерня 5 має бути виго­товлена разом з човниковим валом 6. Рух передається з шестерні 4 на шестерню 5 з передавальним співвідношенням 1:2.

Шестерні 4, 5 застосовуються із зовнішнім зачепленням, оскіль­ки напрямок обертового руху човникового вала 6 необхідно зміни­ти на протилежний щодо головного та розподільчого вала 2.

На лівому кінці човникового вала 6 двома упорними гвинта­ми кріпиться човник 7 (див. рис. 157). Човник має автоматичне змащування. Основні регулювання човника щодо голки викону­ються так само, як і в базовій машині 1022 кл. ОЗЛМ.

МЕХАНІЗМ ЧОВНИКА МАШИНИ 97-А КЛ. ОЗЛМ

Машина 97—А кл. ОЗЛМ є варіантом машини 97 кл. ОЗЛМ і за­стосовується замість базової як більш удосконалена її модифікація.

Порівнюючи конструктивні схеми механізмів човника машин 97 кл. ОЗЛМ та 97-А кл. ОЗЛМ (рис. 158, 159), доходимо ви­сновку, що механізм човника обох машин має подібну конструк­цію (рис. 160). У машині 97—А кл. застосовується центрально-шпульний обертовий човник, такий самий, як в машині 1022—М кл. ОЗЛМ (див. рис. 157).

Розглянувши більш докладно рис. 158, 159, 160, бачимо, що на головному валу 3 закріплений зубчастий барабан 15. На роз­подільчому валу 10 двома гвинтами 5 закріплюється нижній ба­рабан 16. На барабанах 15 та 16 одягнутий прогумований зуб­частий пас 7. Зміщення паса 7 вподовж осей барабанів 15, 16 усувається пружинними кільцями 4 (див. рис. 160).

 Розподільчий вал 10 обертається в кульковому підшипнику 9 і у втулці 13. На його лівому кінці двома гвинтами 18 закріплена циліндрична зубчаста шестерня 14 з внутрішнім зчепленням. До зчеплення з шестернею 14 входить шестерня 19 з передаточним співвідношенням (і = 1:2). Шестерня виготовляється разом з чов­никовим валом 21 (див. рис. 160). Човниковий вал 21 обертається в двох втулках, запресованих у втулку 20 (див. рис. 158, 159, 160), закріплену гвинтом 22 (див. рис. 160) в приливі машини. На лівому кінці човникового вала 21 двома гвинтами 23 закріп­лений човник 24. У човник закріплений шпулеутримувач 25, шпуля 27 на центровій шпильці шпулеутримувача 25 за допомо­гою ковпачка 29 (див. рис. 160).