Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, страница 6

Загальна кількість лекційних годин соціально-гуманітарного циклу  дисциплін за навчальним планом

210

Кількість лекційних годин, викладання яких забезпечують науково-педагогічні працівники з науковими званнями та вченими ступенями

210

Кадрове забезпечення викладання лекційних годиндисциплін навчального плану

Норматив

(%)

Фактично

(%)

Відхилення від нормативу (%)

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин соціально-гуманітарного циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

100

+ 25

У тому числі які працюють у даному закладі за основним місцем роботи

50

100

+ 50

Загальна кількість лекційних годин природничо-наукового циклу  дисциплін за навчальним планом

362

Кількість лекційних годин, викладання яких забезпечують педагогічні працівники з науковими званнями та вченими ступенями

340

Кадрове забезпечення викладання лекційних годин дисциплін навчального плану

Норматив

(%)

Фактично

(%)

Відхилення від нормативу (%)

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин природничо-наукового циклу дисциплін навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

94

+ 19

У тому числі які працюють у даному закладі за основним місцем роботи

50

100

+ 50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10

25,7

(з них професорів 13,8)

+ 15,7

Загальна кількість лекційних годин циклу професійної та практичної  підготовки фахівців за навчальним планом

730

Кількість лекційних годин, викладання яких забезпечують педагогічні працівники з науковими званнями та вченими ступенями

730

Кадрове забезпечення викладання лекційних годин

нормативних частин циклів дисциплін навчального плану

Норматив

(%)

Фактично

(%)

Відхилення від нормативу (%)

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу дисциплін професійної та практичної підготовки навчального плану спеціальності (% від кількості годин)

75

100

+ 25

У тому числі які працюють у даному закладі за основним місцем роботи

50

100

+ 50

з них:

докторів наук або професорів (при розрахунку частки докторів наук або професорів дозволяється прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в даному навчальному закладі не менше 10 років, а також є авторами (співавторами) підручників, навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України або монографій, до одного доктора наук або професора)

10

42,7

(з них професорів 42,7)

+ 32,7

Ректор                                                                                                                                            М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                                                                                         Є.В. Кулик