Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу, страница 2

У таблиці № 3.2 наведено якісний склад випускової кафедри основ виробництва та дизайну, яка забезпечує навчальний процес за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

У таблиці № 3.3 наведено інформацію про завідувача випускової кафедри за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості).

У таблиці № 3.4 подано  характеристику якісного складу науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості) освітньо-кваліфікаційного рівня  «бакалавр».


Таблиця 3.1

ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДУ

що забезпечує напрям підготовки 6.010104 (Технологія виробів легкої промисловості) у Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка

п/п

Показник

Роки

2011-2012 н. р.

2012-2013 н. р.

2013-2014 н. р.

1

2

3

4

5

1.

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що працює на спеціальності, (осіб)

з них: докторів наук, професорів

           кандидатів наук, доцентів

37

6

22

40

7

23

39

8

24

2.

Штатна укомплектованість (всього, %):

з них: докторів наук, професорів (%)

           кандидатів наук, доцентів (%)

97,3

16

59

100

17,5

57

100

20,5

61,5

3.

Кількість сумісників (всього)

в т.ч. докторів наук, професорів

          кандидатів наук, доцентів

1

1

-

-

-

-

-

-

-

4,

Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і вченими званнями:

в т.ч. докторів наук, професорів

          кандидатів наук, доцентів

50

52,3

49

49

51

48,5

49

51,4

48,2

5.

Кількість викладачів пенсійного віку

в т.ч. докторів наук, професорів

          кандидатів наук, доцентів

6

3

3

6

2

4

8

2

6

6.

Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, що викладається (%)

7.

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.)

885

846

886

8.

Випускаючу кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності:

• доктор наук, професор

• кандидат наук, доцент

+

+

+

9.

Загальна кількість докторантів за спеціальністю

-

-

-

10.

Загальна кількість аспірантів за спеціальністю

-

-

-

11.

Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення

кваліфікації за останні 5 років. %

100

100

100

Ректор                                                                     М.І. Степаненко

Завідувач кафедри                                                  Є.В. Кулик


Таблиця 3.2

ЯКІСНИЙ СКЛАД ВИПУСКОВОЇ КАФЕДРИ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИЗАНУ,  

яка забезпечує навчальний процес з напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта

(Технологія виробів легкої промисловості)