Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 4

Розрахувати норму обслуговування за 8-годинну робочу зміну    при таких умовах: підготовчо-завершальний час – 10 хв; відпочинок – 30 хв за зміну; норма часу обслуговування – 10 хв на одиницю устаткування; обслуговування проводиться 2 рази протягом зміни, норма часу на перехід становить 1 хвилину.

робочих місць.

Розрахувати норму виробітку верстатника, що обслуговує 10 автоматів з холодного штампування контактів, якщо годинна продуктивність автомата – 8000 шт./год. Коефіцієнт використання часу роботи устаткування становить 0,94. Час пасивного спостереження більше, ніж нормативи на відпочинок та особисті потреби.

контактів.

Розрахувати норму виробітку та норму часу для секретаря-друкарки, якщо складність роботи вище звичайної на 15%; нормативи часу на підготовчо-завершальну роботу та відпочинок складають 30 хв за зміну; вставляння  та  розкладання  аркушів – 1 хв;  друкування тексту – 10,5 хв однієї  сторінки.

 хв;   хв;

аркуша.

Визначити кількість основних  робітників, яких повинен обслуговувати постачальник заготовок, якщо час руху 6 хв; у зворотному напрямі 5 хв; завантаження та розвантаження – по 3 хв; час на обслуговування та відпочинок становить 40 хв за зміну. Постачання заготовок проводиться 2 рази за зміну.

 основних робітників.

Задачі для самостійного розв’язання

1  Визначити норму виробітку за зміну при її тривалості  8 годин, оперативному часі обробки  деталі  –  11 хвилин.  Час   на  обслуговування становить 3,5%, час на відпочинок – 3%, на особисті потреби –  2% від оперативного часу. Підготовчо-завершальний час становить  20 хвилин за зміну. Передбачається підвищити норму виробітку на 20%. Визначити, як це позначиться на нормі часу.

2  Визначити норму багатоверстатного обслуговування верстатів із різною тривалістю виробничого циклу, якщо сумарний час машинної роботи усіх верстатів дорівнює 850 хвилинам, сумарний час зайнятості робітників – 98 хвилинам, Кдз =0,8.

3  Розрахувати норми чисельності виробничих майстрів у цеху,      якщо норма управління на одного майстра  28 чол., чисельність робітників у базовому році була 640 чол., обсяг виробництва у плановому році зросте на 10%, а продуктивність праці робітників на 7%.

4  Визначити норму багатоверстатного обслуговування верстатів–дублерів та час простою верстатів при обслуговуванні за схемою “з    очікуванням”, якщо tма =35 хвилин,  tз =7 хвилин, Кдз =0,95.

5  Розрахувати чисельність робітників загального відділу установи, якщо місячний обсяг документообороту 5330 одиниць, з них документів, що потребують контролю та відповіді, – 1550, інформаційних – 3780. Нормативи часу на оброблення одного документа, що потребує контролю та відповіді – 0,56 люд.-год., інформаційного – 0,2 люд.-год. Реальний фонд робочого часу за рік на одного робітника становить 1800 годин.

6  Обсяг робіт із середнього та поточного ремонту обладнання на підприємстві становить 2455 одиниць ремонтної  складності. Розрахувати середню облікову норму чисельності ремонтного персоналу, якщо реальний фонд робочого часу на 1 робітника за рік становить 1828 годин, а середня трудомісткість однієї одиниці ремонтної складності для середнього та поточного ремонтів становить 46,7 нормо-год.

7  Трудомісткість усіх робіт з поточного ремонту обладнання –32 тис. нормо-год. за місяць. Визначити норму чисельності ремонтних робітників, якщо цех працює 22 дні по 8 годин.

8  Розрахувати норму чисельності основних виробничих робітників, що обслуговують автоматичні лінії з виробництва деталей, якщо за     нормативом кожну з ліній повинно обслуговувати 6 чоловік, коефіцієнт змінності – 1,4; кількість ліній – 11.

9  Розрахувати кількість виробничих бригад, які повинен обслуговувати один розподільник робіт, якщо середній час на обслуговування однієї бригади становить 45 хвилин, час на переходи по цеху та оформлення документації – 30 хвилин за зміну, підготовчо-завершальний час та час на відпочинок і особисті потреби – 32 хвилини.

Практичне заняття 7

Соціально-трудові відносини як система. Соціально-трудові відносини зайнятості. Моніторинг соціально-трудових відносин

Питання до розгляду на практичному занятті