Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 7

9  Вплив приватизації на розміщення соціальних сил в Україні.

10  Основні положення проекту Концепції соціального партнерства в Україні.

Формули для розрахунку соціальних індикаторів

Індекс вартості життя (І) (розраховується за набором товарів та послуг для різних соціально-демографічних груп населення і за мінімальним набором):

,

де Ц0, Ц1 — ціна покупки базисного і поточного періодів;

q0 — обсяг покупок базисного періоду.

Індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП – І0):

де І1 – індекс очікуваної тривалості життя населення;

І2 – індекс доступного рівня освіти (грамотності) населення;

І3 – індекс скоректованого реального ВВП на душу населення

Показник матеріальної забезпеченості (Р3):

.

де Р3 – матеріальне забезпечення;

Р31 – частка населення, яке не має доступу до питної води;

Р32 – частка населення, що не має доступу до медичних послуг;

Р33 – частка дітей віком до 5-ти років зі зниженою масою тіла.

Приклади розв’язання типових задач

1 Визначити індекс вартості життя за набором товарів та послуг, виходячи з даних таблиці.

Показник

Ціна покупки товару (послуги), грн

Обсяг покупок товару (послуги), шт.

базисний період

поточний періол

Товар 1

15

17

48

Товар 2

35

37

62

Послуга 1

58

58

72

Послуга 2

32

34

18

Розрахуємо індекс вартості життя:  (17∙48 + 37∙62 + 58∙72 + 34∙18) / (15∙48 + 35∙62 + 58∙72 + 32∙18) =  1,033, тобто у поточному періоді відбулося «подорожчання» життя на 3,3%.

2 Визначити показник матеріального забезпеченості населення країни, якщо частка населення, яке не має доступу до питної води, становить 5,2%; частка населення, що не має доступу до медичних послуг, – 10,7%; частка дітей віком до 5 років зі зниженою масою тіла – 8,4%.

Показник матеріальної забезпеченості населення країни становитиме: (0,052+0,107+0,084) / 3 = 0,081 або 8,1%.

Задачі для самостійного розв’язання

1 Визначити індекс вартості життя за набором товарів та послуг для соціально-демографічної групи населення і за мінімальним набором у звітному та плановому роках, виходячи з даних таблиці. Як зміниться індекс вартості життя у плановому році порівняно зі звітним?

Показник

Ціна покупки товару (послуги), грн

Обсяг покупок товару (послуги), шт.

звіт

план

звіт

мінімум

Товар 1

25

27

94

90

Товар 2

48

48

42

41

Товар 3

50

51

67

67

Товар 4

100

98

8

8

Послуга 1

64

65

12

11

Послуга 2

36

38

38

33

Послуга 3

14

16

50

48

2 Визначити та порівняти показники матеріального забезпеченості населення країн, виходячи з даних таблиці.

Показник, %

Країна 1

Країна 2

Країна 3

Країна 4

Країна 5

Частка населення, яке не має доступу до питної води

2,3

5,8

4,7

5,8

1,8

Частка населення, що не має доступу до медичних послуг

4,6

12,5

13,8

15,2

4,9

Частка дітей віком до 5 років зі зниженою масою тіла

2,0

4,5

17,4

15,4

4,8

3 Розрахувати та порівняти індекс розвитку людського потенціалу, виходячи з даних таблиці.

Показник

Країна 1

Країна 2

Країна 3

Країна 4

Країна 5

Індекс очікуваної тривалості життя населення

1,001

0,95

0,93

0,95

0,98

Індекс доступного рівня освіти (грамотності) населення

0,98

0,99

0,78

0,97

0,98

Індекс скоректованого реального ВВП на душу населення

1,02

1,05

0,98

0,96

1,001