Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 3

5  Розрахувати норму на фрезерування площини довжиною 430 мм, якщо величина врізання фрези – 5,1 мм,  перебіг – 3,2 мм, кількість проходів – 3. Подача становить 118 мм/хв, допоміжний  час – 2,1 хв.  Підготовчо-завершальний час на партію з 8 деталей становить 12 хв, час на відпочинок та обслуговування – 9% від оперативного часу.

6  Розрахувати  на свердління п’яти отворів у кожній деталі діаметром 20 мм та глибиною 30 мм, якщо довжина врізання та перебігу свердла становить по 3,3 мм, подача – 0,6 мм/хв, кількість обертів свердла за хвилину – 160, підготовчо-завершальний час на партію – 12 хвилин, час на відпочинок та обслуговування становить 8% від оперативного часу. Допоміжний час дорівнює 1,8 хвилини, кількість деталей у партії – 30 штук.

7  Розрахувати  та сумарний час на партію деталей    з 50 штук при їх обробці на стругальному верстаті. Ширина стругання у напрямку подачі становить 320 мм, перебіг різця – 45 мм,  п =16 подвійних ходів, подача – 1,1 мм/хід. Припуск на обробку становить 9 мм, глибина стругання – 3 мм, час на встановлення та зняття деталі – 2,8 хв, час на обслуговування, відпочинок та особисті потреби – 10% від оперативного часу. Тривалість зміни – 8 годин, підготовчо-завершальний час на партію – 14,6 хвилин.

8  Розрахувати норму штучно-калькуляційного часу на фрезерування деталі довжиною 320 мм, якщо величина врізання та перебігу інструменту – 4,3 мм, кількість проходів – 2, подача – 118 мм/хв, допоміжний час становить 1,4 хв, час на перехід – 0,5 хв, підготовчо-завер­ша­ль­­ний час на партію з 17 деталей – 14 хвилин, час на відпочинок та обслуговування становить 6% від оперативного часу.


Практичне заняття 6

Методика та техніка вивчення витрат робочого часу. Види норм праці

Питання до розгляду на практичному занятті

1  Методи вивчення витрат робочого часу.

2  Хронометраж.

3  Основне призначення фотографії робочого часу. Використання результатів фотографії робочого часу.

4  Види фотографії робочого часу та їх характеристика.

5  Класифікація норм праці.

6  Види норм праці.

Питання для самостійної роботи

1   Метод моментних спостережень.

2   Індивідуальна фотографія робочого часу.

3   Самофотографія.

4   Фотографія робочого дня бригади та багатоверстатників.

5   Організація обслуговування робочих місць.

6   Організація та нормування праці в автоматизованих виробництвах та гнучких виробничих системах (ГВС).

7   Організація та нормування праці у наукових організаціях.

8  Розрахунок норм обслуговування та норм чисельності.

9  Особливості нормування праці багатоверстатників.

Формули для розрахунку норм праці

Норма виробітку (Нвир) розраховується за формулою

 або ,

де Tпз-зм– підготовчо-завершальний час на зміну, хв.

 Норма часу (Нч) розраховується за формулою

.

Норма обслуговування (Нобсл) розраховується за формулою

,

де Тзм – тривалість робочої зміни, хв;

 Нв – норма часу на одиницю обсягу роботи, хв; 

  n – кількість одиниць роботи;

  К – коефіцієнт, який враховує виконання додаткових функцій, а також час на відпочинок і особисті потреби.

Норма чисельності (Нчис) розраховується за формулою

,

де О – загальна кількість одиниць устаткування (робітників), які підлягають обслуговуванню.

Норма багатоверстатного обслуговування для верстатів-дублерів () розраховується за формулою

,

де tма – час машинної роботи, хв;

     tз – час зайнятості робітника (час ручної роботи), хв;

    Кдз – коефіцієнт допустимої зайнятості.

Приклади розв’язання типових задач

Розрахувати норму виробітку та часу на розроблення ґрунту 4-ї категорії екскаватором за такими нормативами: підготовчо-завер­ша­льний час – 20 хв; час на обслуговування – 15 хв; час на відпочинок – 12 хв за зміну; норматив часу за 1 цикл роботи – 2,5 хв; місткість  ковша  екскаватора – 1,5 м3; коефіцієнт наповнення – 0,9, коефіцієнт розпушення ґрунту – 1,25. Норми розрахувати на 1 м3 ґрунту.

 м3 за зміну;

м3/год.;   год./м3.