Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 6

2  Населення держави становить 120 млн чол. Чисельність зайнятих –57% усього населення. Як безробітні зареєстровано 8,7% зайнятих. Чисельність непрацездатних і тих, хто навчається з відривом від виробництва, становить 36 млн чол. Чисельність непрацюючих та небажаючих працювати з будь-яких причин – 5,4 млн чол. Розрахувати рівень безробіття в країні за методикою МОП та рівень зайнятості.

3  Розрахувати рівень зареєстрованого безробіття на основі таких даних: чисельність трудових ресурсів території – 1,5 млн чол., чисельність працездатного населення у працездатному віці – 1395 тис. чол., чисельність безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості – 52,1 тис. чол.

4  Визначити середню тривалість безробіття в країні, якщо відомі такі дані щодо річних показників безробіття і працевлаштування за її регіонами:

Регіон

Середня тривалість
безробіття у регіоні, міс.

Кількість працевлаштованих безробітних, чол.

Північний

Південний

Західний

Східний

Центральний

5  На основі даних таблиці, що характеризують населення країни віком 15-70 років за рівнем економічної активності,  проаналізуйте зміни чисельності населення за категоріями протягом трьох років. Поясніть отримані результати.

Категорія населення, тис. чол.

Рік 1

Рік 2

Рік 3

Економічно активне населення

23127,4

22755,0

22701,7

– працездатного віку

21479,6

21251,0

21117,7

– старше працездатного віку

1647,8

1504,0

1584,0

Зайняте населення

20419,8

20238,1

20400,7

– працездатного віку

18797,3

18748,9

18830,1

– старше працездатного віку

1622,5

1489,2

1570,6

Безробітне населення

2707,6

2516,9

2301,0

– працездатного віку

2682,3

2502,1

2287,6

– старше працездатного віку

25,3

14,8

13,4

Економічно неактивне населення

13275,3

13528,9

13582,2

– працездатного віку

7581,9

7919,9

8053,2

– старше працездатного віку

5693,4

5609,0

5529,0

Практичне заняття 8

Механізм функціонування соціально-трудових відносин. Соціальне партнерство

Питання до розгляду на практичному занятті

1  Суть соціально-трудових відносин.

2  Основні елементи соціально-трудових відносин.

3  Основні типи соціально-трудових відносин.

4  Що таке соціальна політика? Що являє собою соціальний захист?

5  Якими є основні соціальні сили суспільства? Чому необхідні узгоджені дії їх у сфері трудових відносин?

6  Порядок проведення тристоронніх переговорів на національному рівні та укладання Генеральної тарифної угоди.

7  Суб'єкти проведення тарифних переговорів на галузевому (територіально-галузевому) рівні. Порядок проведення цих переговорів.

8  Зміст галузевої тарифної угоди, її організаційне значення.

9  Що являє собою система соціального партнерства (трипартизм)? Яка її роль у регулюванні трудових відносин та використанні трудових ресурсів?

10  На розв'язання яких основних проблем має орієнтуватися державна та профспілкова політика у системі трипартизму?

11  Подвійна роль держави у системі трипартизму:  як власника значної частини засобів виробництва, як законодавця та гаранта соціального спокою у суспільстві.


Питання для самостійної роботи

1  Суспільне регулювання процесу становлення соціально-трудових відносин.

2  Патерналізм.

3  Якість життя.

4  Соціальна політика в Україні.

5  Соціальний захист в Україні.

6  Досвід застосування принципів трипартизму в країнах з розвиненою ринковою економікою.

7  Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального партнерства в Україні.

8  Політичні, ідеологічні та економічні передумови соціального партнерства в Україні.