Розподіл робочого часу стосовно виконавця та відносно виробничого процесу. Методи і способи нормування витрат робочого часу, страница 2

Оперативний час (tоп) розраховується за формулою

,

де tдоп – допоміжний час, хв.

Штучний час (tшт) розраховується за формулою

,

де К – коефіцієнт, який враховує час на обслуговування робочого місця, відпочинок тощо.

Штучно-калькуляційний час (tштк) розраховується за формулою

,

де tпз – підготовчо-завершальний час на 1 деталь з партії, хв, ,

де Tпз– підготовчо-завершальний час на партію з k деталей, хв.

Приклади розв’язання типових задач

Розрахувати норму штучно-калькуляційного часу на поздовжнє обточування пустотілої деталі та її відрізування, якщо довжина деталі – 300 мм (l), зовнішній діаметр (Dз) – 100 мм, внутрішній (Dвн) – 50 мм, припуск на обробку (h) – 3 мм, глибина різання (t) – 1,5 мм, подача (s) – 0,2 мм/об, швидкість різання ()– 100 м/хв, час на встановлення  та  зняття  деталі  – 1,8 хв,  на перехід  –  0,2  хв,  на відпочинок та обслуговування робочого місця – 9% від оперативного часу, кількість деталей в партії – 16, підготовчо-завершальний час на партію – 8 хв, довжина врізання та перебігу інструменту (l1+l2) – 6 мм.

Необхідно здійснити дві операції: 1) поздовжнє обточування; 2) відрізування.

Основний час для першої операції розраховується так:

;              ; ;

проходи;    об/хв.;

 хв.

Основний час для другої операції розраховується так:

;        і=1 (відрізаємо 1 раз);   

=25 мм;  хв;

 хв; хв; хв;  хв.

Розрахувати норму на фрезерування площини циліндричною фрезою з інструментальної сталі, якщо  довжина площини – 250 мм, величина врізання – 8,7 мм, перебіг – 2,5 мм, кількість проходів – 2. Подача становить 118 мм/хв, допоміжний час – 0,8 хв.  Підготовчо-заверша­ль­ний час на партію з 20 деталей становить  14 хв, час на відпочинок і обслуговування – 6%  від оперативного часу:

;  

 

хв; хв;       

хв.

3    Розрахувати норму на свердління отвору в заготовці з чавуну діаметром 30 мм та глибиною 65 мм, якщо додаткова довжина на врізання та вихід свердла становить 11 мм, кількість обертів – 195 об/хв, подача – 0,57 мм/об, допоміжний час – 1,1 хв, час на відпочинок – 6% від оперативного часу:

;     ;      хв;

хв; хв.

4   Ширина стругання стальної заготовки становить 200 мм, перебіг різця – 50 мм, припуск на обробку – 9 мм, глибина різання – 5 мм, подача –  1,33  мм  на   подвійний   хід,   кількість   подвійних   ходів   за   хвилину – 10,5. Розрахувати норму часу на стругання заготовки.

;              ;         проходи;

 хв.

5   Розрахувати норму часу на свердління двох наскрізних отворів   діаметром 30 мм та глибиною 24 мм,  якщо  довжина  врізання та перебігу свердла становить по 4 мм, подача – 0,5 мм/об, кількість обертів свердла за хвилину становить 160, підготовчо-завершальний час – 10 хв, час  на  відпочинок  становить 3% від оперативного часу, на обслуговування – 4% від оперативного часу. Допоміжний час дорівнює 3 хв, кількість деталей у партії – 20 шт.

;              ;

 хв на один отвір; хв; хв;

хв.

Задачі для самостійного розв’язання

1  Розрахувати  на токарну обробку вала довжиною 400 мм, якщо довжина врізання та перебігу інструменту – 6,5 мм, припуск на обробку – 6 мм, глибина різання – 3 мм, п =420 об/хв, подача – 0,5 мм/об. Допоміжний час становить 1,5 хвилини на деталь, час на обслуговування – 3%, час на відпочинок та особисті потреби – 7% від оперативного часу.

2  Розрахувати  на відрізування заготовки несуцільного перетину з зовнішнім діаметром 100 мм, внутрішнім – 40 мм та прорізання канавки глибиною 10 мм при тому самому режимі роботи верстата. Подача становить 0,25 мм/об, п =190 об/хв.

3  Розрахувати , якщо час основної роботи, що виконується вручну, становить 12 хв, час допоміжної  роботи  становить  6  хвилин на  деталь, норматив на обслуговування і відпочинок – 10% від оперативного часу, підготовчо-завершальний час на 16 однакових операцій – 10 хвилин.

4  Розрахувати норму штучного часу в умовах масового виробництва, якщо основний час обробки деталі становить 30 хвилин, допоміжний час – 10 хвилин, час на перехід – 2% від основного часу, час на              обслуговування – 1,5%, час на відпочинок – 4,4%, на особисті потреби – 2% від оперативного часу.