Особливості створення інновацій та попиту на них

Страницы работы

Содержание работы

Тема 5. Особливості створення інновацій та  попиту на них

Питання 1Сутність попиту та способи його представлення

Питання 2 Чинники попиту

Питання 3 Види  попиту на нову продукцію

Питання 4  Методи аналізу попиту

Ключові терміни: попит, детермінанти попиту, коефіцієнт еластичності попиту.

Питання 1 Сутність попиту і способи його уявлення

 Аналіз попиту на нововведення здійснюється в наступних напрямках:

Ø  Аналіз потреби в продукції, що випускається, та (чи) в реалізованім нововведенні;

Ø  Аналіз попиту на нововведення і вплив на них різних чинників;

Ø  Аналіз впливу попиту на результати діяльності підприємства;

Ø  Визначення максимальної можливості збуту й обгрунтування плану збуту з обліком виробничих можливостей.

   Попит відбиває об'єм продукції, котрий споживач хоче й у стані придбати за деякою (із можливих) цін в перебігу певного часу на конкретному ринку.

З цього визначення ми бачимо основні напрямки аналізу попиту:

1.  Об'єм попиту.

2.  Наявність потенційних покупців.

3.  Потреба в товарі.

4.  Можливість придбання товару.

5.  Ціна запропонованої продукції.

6.  Час реалізації продукції на ринку.

7.  Напрямки, ринки збуту продукції.

   Попит виражає число альтернативних можливостей придбання продукції при різних цінах і рівних інших умовах. Його можна представити одним із трьох способів:

1.  У вигляді таблиці

2.  Графічно

3.  Аналітично.

1.  Таблиця. Співвідношення ціни та кількості телевізорів, на які пред'явлений попит в останній тиждень жовтня 2010 р.

Ціна за 1 телевізор

Кількість телевізорів

960

60

1470

35

4475

25

9500

10

2.  Графічно. Попит у цьому випадку зображується у вигляді графіка, що показує кількість продукції, що споживачі готові, хочуть і в стані купити за деякою ціною.

Рис.1 Графічне представлення попиту

3.Аналітично.

 Qi = a + bPi

             Qi - объем попиту на i-товар

             Pi - ціна i-товару

   Таблічний і графічний способи відображення попиту служать для попереднього й оперативного аналізу. У таблиці можна представити ранжирований ряд значень ціни продукції в порядку її зростання або зменшування та відповідне їй число одиниць товару, на які пред'явлений попит. При великому числі значень ціни, частому її коливанні або великому розкиді кількості реалізованої продукції необхідно простежувати тенденцію попиту, групувати значення ціни.

   Графічне зображення попиту дає можливість побачити напрямки його зміни. Це широко застосовується для прогнозування попиту, розрахунку ступеня гнучкості попиту. Цей метод застосовується як інструмент якісного аналізу, що дозволяє наочно відобразити тенденцію зміни попиту під дією різних чинників.

   Аналітичний метод дозволяє проаналізувати сформовану тенденцію попиту на основні товари та спрогнозувати ситуацію на перспективу. Він застосовується в якості інструмента попереднього та наступного аналізу.

   Варто розрізняти зміну величини попиту та зміну попиту. Величина попиту виражається в конкретних кількісних показниках продукції, на якій пред'явлений попит. Її зміна виникає під дією ціни.

   У основі закону попиту лежить, по-перше, психологія покупця, що полягає в тому, що великі об'єми товару купуються по більш низькій ціні, ніж за високою. Підтвердженням цього служить крива попиту.

   По-друге, споживання підкорюється принципу зменшення граничної корисності, відповідно до якого наступні одиниці конкретного товару приносять все менш і менш задоволення. (Наприклад, другий телевізор у домі  менш "корисний", ніж перший, третій ще менше). Тому покупець купує додаткові одиниці за умов зниження їхньої ціни.

   По-третє, чинність закону попиту зв'язана з ефектом прибутку, що виражається в можливості для покупця при постійному прибутку та інших рівних умовах придбати більше даного товару. І навпроти, більш висока ціна приводить до зниження купівельного попиту.

   З ефектом прибутку зв'язаний ефект заміщення. Він полягає в тому, що високі ціни на товар спонукають покупця заміняти його придбання покупкою більш дешевих аналогічних за призначенням товарів. 

   Причини, що викликають дію закону попиту, особливо актуальні при виробництві нової продукції. При високій ціні на її, наявністі на ринку аналогічної продукції більш дешевої за дану, попит на нову продукцію може знизитися нижче критичного рівня, що покриває витрати на її виробництво.

Питання 2 Чинники попиту

  Для управління попитом підприємству-виробнику нової продукції, необхідно знати чинники, що впливають на розмір і характер попиту та мають назву - детермінанти попиту. Детермінанти, що впливають на попит на нововведення, значно відрізняються від чинників попиту на традиційно запропоновану споживачам продукцію.

   Всі чинники попиту на нову продукцію можна розділити на внутрішні та зовнішні.

   Розглянемо вплив внутрішніх чинників, що характеризують виробничо-торгову стратегію виробника.

1.  Відповідність галузевим стандартам

   Якщо вироблена нова техніка не відповідає галузевим стандартам, то ускладнюється її посляпродажне обслуговування. Виключається можливість використання її в якості комплектуючого. Наслідком буде відсутність попиту або низький його рівень.

2.  Відповідність тенденціям моди.

Похожие материалы

Информация о работе