Оцінка інноваційного потенціалу підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

ТА БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ

ОБОВ’ЯЗКОВЕ ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «Економіка та організація інноваційної діяльності»

на тему: «Оцінка інноваційного потенціалу підприємства»

Перевірила:                                                                                 Сотник  В.О.                                                                                         

Виконала:                                                                        Татарченко А. С.

Група:                                                                                Едп-92

Суми 2013


Зміст

Вступ. 4

Ринкова складова. 6

Інтелектуальна складова. 10

Кадрова складова. 12

Технологічна складова. 14

Інформаційна складова. 17

Науково-дослідна складова. 19

Інноваційний потенціал підприємства в цілому (з урахуванням всіх її складових) 21

Вступ

У процесі управління потенціалом підприємства слід проводити оцінку достатності інноваційного потенціалу з метою розроблення адекватної стратегії його реалізації і розвитку.

Оцінка достатності інноваційного потенціалу провести по кожній із його складових, а саме: ринковий потенціал, інтелектуальний потенціал, кадровий потенціал, технологічний потенціал, інформаційний потенціал,  науково-дослідницький потенціал.

Вихідні дані приведені в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1- Вихідні дані для оцінки інноваційного потенціалу

Назва показника

Одиниці вимірювання

Дані на початок року

Дані на кінець року 

Кількість працівників

Чол.

343

355

Кількість працівників до 45 років

Чол.

216

215

Кількість працівників з вищою освітою

Чол.

298

315

Товарна продукція

Тис.грн.

25382

25452

Витрати на впровадження нових технологій і нової техніки

Тис.грн.

10407

11258

Загальна кількість нових рішень

Шт.

749

825

Загальна кількість видів продукції

Шт.

8

8

Загальна кількість незалежних свідоцтв

Шт.

106

109

Загальна кількість технологій на підприємстві

Шт.

2

4

Загальний обсяг інформації

Мбайт

59866

60023

Кількість інженерно-технічних і наукових працівників

Чол.

254

268

Кількість використовуваних прогресивних сучасних технологій

Шт.

1

2

Кількість винаходів

Шт.

829

829

Кількість звільнених працівників

Чол.

79

89

Кількість найменувань нових видів продукції

Шт.

5

6

Кількість незалежних свідоцтв на користь прийняття рішень

Шт.

1170

1185

Кількість перекваліфікованих за останні 5 років працівників

Чол.

120

135

Кількість технічних і технологічних рішень на рівні винаходів

Шт.

4976

4981

Обсяг інформації, необхідний для прийняття рішень

Мбайт

5117

5240

Обсяг релевантної інформації

Мбайт

2661

2665

Витрати на НДДКР

Тис.грн.

226

230

Витрати на викор. научно-техн. досягнень

Тис.грн

22005

22250

Вихідні дані по кожному підприємству подаються у вигляді матриці (a;j), тобто таблиці, в якій рядками записані номери показників (і =1, 2, З, ... , п), а стовпчиками - назви підприємств, що розглядаються (j = 1, 2, 3, ... , т).


якщо більшому значенню показника надається перевага,відносних оцінок (δji). Вони розраховуються за формулам:За кожним показником визначається найкраще значення серед аналізованих підприємств. З показником кращого підприємства порівнюють показники інших підприємств шляхом розрахунку

якщо меншому значенню показника надається перевага,

де П, - значення і-го показника по j-му підприємству; Пmin - найменше значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо аналізуються дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство); Пmax - найбільше значення показника (коефіцієнта) з усієї кількості порівнюваних підприємств (або за весь аналізований період, якщо аналізуються дані, що характеризують у динаміці тільки одне підприємство).

Якщо Пmin = 0, то δji прирівнюється до нуля.


Ринкова складова.

Відображає ступінь відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства зовнішнім умовам, створеним ринковим середовищем.

Про ослаблення ринкової складової інноваційного потенціалу свідчать: зменшення частки ринку, що займає підприємство; ослаблення конкурентних позицій і здатності протидіяти конкурентному тиску; зниження можливостей підприємства адаптуватися до- змін на ринку відставання від вимог ринку тощо.

Похожие материалы

Информация о работе