Особливості створення інновацій та попиту на них, страница 2

   Якщо її вплив на нову продукцію побутового споживання (одяг, меблі...) не враховано, нова продукція не знайде попиту.

3.  Висока якість нової продукції.

   Безвідмовність роботи нової техніки, відсутність дефектів сприяє попиту, і навпаки виявлення браку в процесі експлуатації нової продукції знижує попит на неї.

4.  Забезпечення гарантійного та сервісного обслуговування нової продукції.

   Чинником, що сприяє попиту, є умова продажу, установка, накладка, забезпечення запасними частинами.

5.  Розмір витрат на наукові дослідження.

   Між цим чинником і попитом прямий зв'язок. Чим вище витрати .., тим швидше поширюється нова продукція.

6.  Технічний рівень підприємства-виготовлювача нової продукції.

   Забезпечує швидкий перехід до якісного нового рівня виробництва, прискорює випуск якісно нової продукції, стимулюючи виникнення попиту на неї.

7.  Швидкість освоєння.

   Має величезне значення в умовах інфляції, що гальмує інноваційний процес. Швидкість освоєння стимулює виробництво та пропозицію нової продукції. Стратегія випередження дозволяє знизити витрати на нову продукцію, завоювати новий сегмент ринку.

8.  Ціна.

   Є одним із найбільш важливих чинників попиту. Знижки до ціни та інші цінові пільги сприяють просуванню нового товару на ринку. Ціна в цьому випадку може використовуватися в якості бар'єра для проникнення на ринок нових фірм.

9.  Авторитет покупця.

   Для визнання нового виробу ринком вибір найбільш авторитетного покупця, що створює "авторитетну думку" про дану продукцію має велике значення. Така збутова стратегія називається "стратегією світила". Перші покупці користуються пільговими умовами придбання товару, тим самим сприяють своїм авторитетом підвищенню попиту.

10.  Сегмент ринку.

   Вибір ринкового сегмента сприяє не тільки цілеспрямованому формуванню попиту на нову науково-технічну продукцію, але й облікові виробником її конструктивної специфіки, властивої для конкретного споживача.

11.  Комунікації.

  Фірми, що роблять нову продукцію, можуть характеризуватися відкритістю або закритістю контактів в інформаційному відношенні. У першому випадку вони знайомлять споживача з новою продукцією, активно беручи участь у науково-технічних семінарах, демонструючи свої розробки, формуючи попит. При відсутності попередньої інформації про новий товар, його поява на ринку може бути зустрінута насторожено та процес формування попиту буде занадто тривалий.

12.  Витрати на рекламу (близький до комунікаційного):

   Високий рівень витрат на рекламу в загальних витратах на виробництво та реалізацію нової продукції сприяє підвищенню попиту.

13.  Рівень професійної підготовки кадрів.

   Чим вище освітній і професійний рівень кадрів, тим вище якість розробки та готової продукції, більше гарантій у виготовленні продукції відповідно до дослідного зразка.

   Розглянемо тепер зовнішні чинники, що впливають на зміну попиту на нову продукцію.

1.  Стан економіки.

   Якщо економічний стан стабільний, рівень інфляції невисокий, тоді не порушується порядок відновлення технічної бази підприємств, основних споживачів нової науково-технічної продукції, і на неї постійно є попит. Економічна дестабілізація суспільства унеможливлює вкладення коштів у техніко-технологічні іновації через швидке їхнє знецінювання. Наслідком цього є падіння попиту на нову продукцію виробничого призначення.

2.  Політичне становище.

   Для поставки нової науково-технічної продукції і товарів побутового призначення в конфліктні регіони політична нестабільність являється гальмом. Для збуту військово-технічної продукції вона ж буде стимулом, породжуючи і стимулюючи попит на нові види техніки. Т.ч. даний чинник може діяти разнонаправлено.

3.  Правова база.

   Важливе значення для стимулювання розробки і попиту на інноваційну продукцію має правове забезпечення господарської діяльності. Якщо наука, нове виробництво дозволяється податковими пільгами, це стимулює розробку та впровадження науково-технічних нововведень, тобто попит на них, навіть в умовах інфляції.