Особливості створення інновацій та попиту на них, страница 3

4.  Екологічна обстановка.

   Несприятлива екологічна обстановка в регіоні служить стимулом попиту на нову продукцію як виробничого, так і побутового споживання. Причому урбанізація, що викликає погіршення екології, з плином часу буде все більше стимулювати попит на засоби захисту від шкідливого впливу.

5.  Технічний прогрес.

   Прискорення технічного прогресу викликає швидке моральне старіння великої кількості видів продукції. Перехід до якісно більш високого технічного рівня створює можливість виробництва нової науково-технічної продукції, стимулюючи динаміку попиту на неї.

6.  Співвідношення на ринку старої і нової продукції.

   Частково породжується дією попереднього. Оскільки попит на стару продукцію поступово загасає, це загасання викликає попит на її нові види.

7.  Прибутки споживачів.

   Це чинник, що прямо впливає на характер попиту: чим вони вище, тим більше попит.

8.  Наявність замісників.

   Наявність на ринку товарів аналогічного призначення знижує попит на нову продукцію. При виході на ринок виробник повинен встановити ціну нижче, ніж ціна товару-замісника.

Питання 3 Види попиту на нову продукцію

   Дуже важливо для аналізу попиту на нову продукцію є його диференціація за формами створення. При цьому розрізняють:

Ø Потенційний попит, що виникає на стадії розробки та підготовки нової продукції до виходу на ринок.

Ø Попит, що формується, складається на етапі виходу нової продукції на ринок.

Ø Попит, що розвивається - на етапі затвердження нової продукції на ринку.

Ø Попит, що сформувався, відповідає стадії стиглості науково-технічної продукції.

   Наступне групування видів попиту характеризує стан ринку аналізованого товару:

Ø  Від’ємний попит - відбиває факт "недолюблювання" товару потенційними споживачами, що намагаються уникнути його купівлі. Важливо проаналізувати причини такого ставлення та постаратися змінити його за допомогою зміни товару, ціни, упаковки (наприклад, СВЧ-печі (мікроволнові, не користуються попитом - висока ціна, дані про "шкідливості" їжі, яка приготовлена в СВЧ), поступові проблеми були вирішені: знизилася ціна, інформація про перевагу перед газовою плитою, наявність посуду для СВЧ, рецепти). У результаті продукція стала користуватися навіть надмірним попитом.

Ø  Відсутність попиту - спостерігається в двох випадках: коли споживачі, на яких зорієнтоване виробництво даної продукції не зацікавлені в ній або не знають про неї. Відсутність зацікавленості може бути зв'язана з місцем реалізації продукції. (Покупці магазину "Електроніка" приходять для купівлі складної побутової техніки та не знають (або не зацікавлені) у купівлі дитячої електронної іграшки...) Виробники та продавці нової продукції повинні організувати рекламну компанію так, щоб споживач знав де можна придбати необхідного йому товара.

Ø  Схований попит - відбиває неможливість задоволення споживачів за рахунок наявних на ринку товарів і послуг. Це найбільш сприятлива ринкова ситуація для виробника нової продукції.

Ø  Нерегулярний попит - характеризується виникненням коливань попиту в перебігу певних проміжків часу. Знаючи тимчасові коливання попиту, необхідно пропонувати споживачеві нововведення під час піка попиту на продукцію аналогічного призначення.

Ø  Повноцінний попит на нововведення - означає їхню адекватність бажанням споживача, відповідність попиту та пропозиції і перехід нововведення в стадію стиглості.

Ø  Надмірний попит - виникає, коли розмір попиту більше розміру пропозиції. Це дуже сприятлива ситуація для розроблювачів і виробників нової продукції, що сприяє її виведенню на ринок.

Ø  Нераціональний попит - до нього відносять попит на товари, які шкідливі для здоров'я. Аналіз попиту за споживачами дозволяє не тільки визначити ступінь його задоволення, але й врахувати їхнє бажання при створенні нової продукції.

   Аналіз попиту за місцем придбання дозволяє оцінити ефективність і доцільність використовуваного каналу руху товара, що особливо актуально при реалізації нової продукції для населення.