Технологія й організація капітального ремонту вантажних бортових автомобілей (за базову марку прийнято вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ- 555), страница 8

Вибираємо прямопотокову схему технологічного потоку, яка найбільш відповідає заданим вимогам, коли базова деталь (рама, кузов) проходить ремонтні позиції по прямому напрямку. А агрегати і деталі ремонтуються й складаються на паралельних напрямках та видаються на кінцеве загальне складання машини. Цей процес відображаємо лініями вантажопотоків у відсотковому відношенні на плані головного корпусу.

Передбачаються основні проїзди та проходи в цехах. Два взаємоперпендикулярні наскрізні проїзди, що закінчуються воротами, є основними. Їх ширина для зручності проїзду автотранспорту становить 4 м.

Дільниці розміщуються згідно з технологічною послідовністю процесу, з уникненням зустрічних вантажопотоків. “Гарячі” дільниці, а також дільниці, на яких можливе виділення шкідливих речовин, розміщуються у крайніх прольотах і відокремлені від інших приміщень капітальними стінами. Відділ головного механіка та інструментальна дільниця знаходяться поряд із механічною дільницею цеху відновлення.

У центральному прольоті розміщуються дільниці розбірно-складального цеху. На початку потоку розташовані дільниці зовнішнього миття, розбирання машини на вузли, подальшого розбирання вузлів на деталі. Поряд з ними знаходиться дільниця дефекації. Дільниця комплектування розміщується поряд із дільницею ремонту та складання вузлів і агрегатів.

Переміщення основних корпусних деталей відбувається у центральному прольоті.

Загальна площа складальної дільниці поділяється на дільницю ремонту й складання вузлів і агрегатів (близько 60%) та дільницю загального складання машин (близько 40%).

Будівля головного корпусу виконується багатопрольотною, одноповерховою. Але приміщення побутово-конторські розміщуються на двох поверхах. При чому  висота побутового приміщення не менше 3м, а вони самі розміщуються з торця приміщення.

Приймаємо корпус з чотирьох прольотів по 18 м. Тоді загальна ширина головного корпусу буде 72 м. Крок колон по довжині - 12 м.

Тоді довжину головного корпусу  визначаємо за формулою:

                                                                          ,                                               (1.7)

  де   – ширина корпусу  м;

     – загальна площа;

     – довжина прольотів, з кількістю колон кратною, м.

Враховуючи прийнятий крок колон 12 м, приймаємо довжину корпусу:

                                        м.

Враховуючи прийнятий крок колон 12 м, прймаємо довжину корпусу:

                                            .

Дійсна площа головного корпусу становитиме:

                                                 м2 .

Вантажопотоки показуємо лініями, напрямок яких указує напрямок руху вантажів, а товщина – відсоткову частку відповідного потоку у відношенні до повної маси машини (100%).

Компонування головного корпусу показане на листі формату А1, масштаб 1:200.

2 Дільниця ремонту електрообладнання

2.1 Загальні відомості про гальванічну дільницю

Гальванічна дільниця ремонтного підприємства призначена для виконання робіт по відновленню поверхонь деталей зносостійкими покриттями (хромування, осталювання), а також для нанесення захисних покриттів із міді та цинку.

Технологічний процес. Деталі, які потребують відновлення хромуванням чи осталюванням, надходять із складу деталей, які очікують ремонту, в слюсарно-механічне відділення для виконання операції шліфування з метою надання їм правильної геометричної форми. Після механічної обробки деталі направляються в гальванічне відділення для виконання відповідного виду гальванічного нарощування. Кінцева механічна обробка – шліфування – проводиться в слюсарно-механічному відділенні. Технологічний процес твердого гладкого хромування складається із наступних операцій:

1.механічна обробка поверхні деталі шліфуванням;

2.установка деталі на підвісне пристосування;

3.електролітичне обезжирювання;