Технологія й організація капітального ремонту вантажних бортових автомобілей (за базову марку прийнято вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ- 555), страница 6

Загальна кількість працюючих на заводі (в головному корпусі):

Основні робітники-виробничники.......... 304 ...................................................................... чоловік.

Інженерно-технічні робітники..................... 7...................................................................... чоловік.

Службовці................................................... 11...................................................................... чоловік.

Молодший обслуговуючий персонал ........ 8...................................................................... чоловік.

Майстри....................................................... 10...................................................................... чоловік.

Начальники цехів.......................................... 3.................................................................... чоловіка.

Всього працюючих................................. 335..................................................................... чоловік.

1.7 Розрахунок виробничих та допоміжних площ головного корпусу заводу

Розрахунок виробничих площ, які зайняті виробничим обладнанням, об’єктами ремонту, заготовками, робочими проходами, виконуємо за принципом питомої площі на одного основного робочого:

                                                                                                           (1.6)

де   – питома площа на одного робітника на дільниці, м2, приймається за таблицею 11 [1];

   – кількість основних робітників дільниці у найбільшу зміну.

Наприклад, для комплектувальної дільниці розбірно-складального цеху площа становитиме:

                                     

Решта дільниць розраховується аналогічно. Результати розрахунку наводимо у таблиці 4.

Приймаємо, що дільниці працюють в одну зміну.

Таблиця 4 – Виробничі площі головного корпусу

№ п/п

Цех та дільниця

Кількість основних робітників

Питома площа,    м²

Загальна площа, м²

1

2

3

4

5

Складальний цех

1

Зовнішня мийка

1

40

40

2

Розбирання

8

25

200

3

Виварювально-мийна

1

40

40

4

Дефектації

2

15

30

5

Комплектувальна

2

15

30

6

Ремонту корпусних деталей

4

20

80

7

Складальна

36

25

900

8

Шиномонтажна

1

20

20

9

Жерстяницька

4

15

60

10

Мідницька

2

15

30

11

Деревообробна

1

25

25

12

Малярна

3

40

120

Усього по цеху

65

1575

Продовження таблиці 4

1

2

3

4

5

Цех відновлення

13

Механічна

31

15

465

14

Ковальська

6

25

150

15

Термічна

5

25

125

16

Зварювально-наплавлювальна

8

20

160

17

Гальванічна

3

40

120

Усього по цеху

53

1020

Цех ремонту силових агрегатів

18

Зовнішня мийка

1

40

40

19

Розбирання

12

25

300

20

Виварювально-мийна

3

40

120

21

Дефектації

3

15

45

22

Комплектувальна

5

15

75

23

Ремонту корпусних деталей

15

20

300

24

Складальна

59

25

1475

25

Мідницька

5

15

75

26

Паливної апаратури

13

12

156

27

Ремонту електрообладнання

4

10

40

28

Механічна

9

15

135

29

Станція випробування

7

40

280

Усього по цеху

136

3041

30

Інструментальна дільниця

9

12

108

31

Відділ головного механіка

6

12

72

Усього по головному корпусу

269

5816