Технологія й організація капітального ремонту вантажних бортових автомобілей (за базову марку прийнято вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ- 555), страница 7

Розрахунок площ побутових приміщень ведемо за питомими нормами на одне робоче місце, згідно з методичними вказівками [1, стор.16]. Ураховуємо, що побутові приміщення розміщуються на двох поверхах.

Результати розрахунку наведено у таблиці 5.

Таблиця 5 – Побутові та конторські приміщення

№ п/п

Найменування приміщень

Питома площа на працюючого,  м²

Кількість працюючих

Прийнята площа,    м²

Побутові площі

1

Гардероби

0,8

304

243

2

Кімнати для вмивання

0,05

335

17

3

Душові

0,5

304

152

4

Прибиральні

0,2

335

67

5

Буфет-їдальня

0,25

335

84

Конторські площі

6

Конторські приміщення

5

7

35

7

Кабінет майстра

7,5

10

75

8

Кабінет начальника цеху

10

3

30

Загальна площа

703

З урахуванням розміщення на двох поверхах

351

Визначимо площу складських приміщень головного корпусу.

Вся площа складських приміщень приймається в розмірі 25% від виробничих і складає 1454 м2.

Розподіл цієї площі за окремими складськими приміщеннями виконуємо згідно з рекомендаціями таблиці 14 [1] у відсотковому співвідношенні від загальної площі складських приміщень. Результати наводимо в таблиці 6.

Загальна площа головного корпусу складається із суми площ основних і допоміжних виробничих приміщень, побутових, частини адміністративних та складських приміщень і площ основних проходів та проїздів.

Усі площі приміщень, проходів та виробничі площі, що розміщуються в головному корпусі, зводимо в таблицю 7.

таблиця 6 – Площі складських приміщень у головному корпусі

№   з/п

Склад

Норма площі, %

Площа, м²

У головному корпусі

1

Запасних частин

20

291

2

Деталей, що очікують ремонту

7

102

3

Комплектувальний

10

145

4

Металу

8

116

5

Утилю

2

29

6

Інструментальний

4

58

7

Агрегатів, що очікують ремонту

15

218

8

Відремонтованих агрегатів

6

87

Усього в головному корпусі

1047

Не в головному корпусі

9

Матеріалів

17

247

10

Лісу

8

116

11

Паливно-мастильних матеріалів

3

44

Усього не в головному корпусі

407

Усього

1454

Таблиця 7 – Узагальнююча таблиця площ головного корпус

№   з/п

Найменування площі

Прийнята площа, м²

1

Виробничі площі

5816

2

Побутові та адміністративні площі

351

3

Складські площі

1047

4

Площі основних проходів та проїздів

872

Усього

8087

                   1.8 Компоновка головного корпусу заводу

Загальна площа головного корпусу заводу становить: м2 .

 З метою зменшення будівельних затрат, а також в подальшому для зменшення затрат на обслуговування виробництва, рекомендується (доцільно) цехи основного виробництва та допоміжні підрозділи розміщати в одному виробничому корпусі.