Технологія й організація капітального ремонту вантажних бортових автомобілей (за базову марку прийнято вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ- 555), страница 2

Річна програма виробництва в натуральних числах складає:

               ,                                        (1.2)

   де   – річний план капітального ремонту машин;

         – річний план капітального ремонту ДВЗ;

         – витрати праці на заводські потреби.

Підраховуємо дійсну трудомісткість робіт на АРЗ за рік в людино-годинах:

      ,                                (1.3)

де  ,  – трудомісткість капітального ремонту одиниці машини і двигунів, людино-год за [1];

      ,  – річна програма капітального ремонту на АРЗ машин та двигунів;

           – трудомісткість заводських робіт.

      люд.-год.

1.3 Визначення типу АРЗ та організаційної форми ремонту

Виходячи з річної програми заводу, можна зробити висновок, що проектується спеціалізований авторемонтний завод для капітального ремонту автомобілів та двигунів внутрішнього згорання. Річна програма – 465 автомобілів дає можливість організувати виробничий процес капітального ремонту автомобілів на спеціалізованих стійлах. А капітальний ремонт двигунів можна організувати як на спеціалізованих стійлах, так і на поточних лініях для ремонту і складання окремих агрегатів та вузлів.

Приймаємо для машин прямоточну структуру ремонту автомобілів, а двигуни ремонтуємо на спеціалізованих стійлах.

1.4 Технологічний процес капітального ремонту                    Автомобілів  

Розроблюваний АРЗ має завдання по виконанню капітальних ремонтів автомобілів, виконання ремонту товарних агрегатів.

На завод для капітального ремонту автомобілі передаються (на автотрейлерах або на залізничних платформах) згідно з річним планом підприємства та згідно з укладеними договорами між замовниками (управління механізованих робіт) та заводом.

Вантажний автомобіль, який поданий в ремонт, приймається двосторонньою комісією: представник замовника і представник заводу. Вантажний автомобіль подається на завод із злитим паливом, водою, мастилом. Додаються супроводжуючі технічні документи, що характеризують технічний стан машини, її напрацювання в технічних годинах. Комісією складається „Акт здачі-прийому” машини.

Згідно з заводським графіком ремонту, машина із майданчика для відстою, подається в розбірно-складальний цех і ставиться на спеціалізовану дільницю для зовнішнього обмивання. На заводі для цього побудована мийка машинна струменева прохідного типу. Перед обмиванням з автомобіля знімають електрообладнання, акумулятори. Миють машину гарячим розчином “Лобоміту-102”, висушують і виставляють при допомозі лебідки з мийної машини. Далі машина поступає на спеціалізовані стійла розбирання.

Після часткового розбирання агрегати та вузли миються в мийних ваннах та в мийних машинах. Після мийки окремі агрегати (двигуни внутрішнього згоряння, гідравлічна апаратура) передаються по поперечному проходу в відповідний цех, де вони проходять повний цикл капітального ремонту, після чого передаються в складальний цех для повного складання машини.

Після мийки агрегати розбираються на деталі та знову миються різними методами в залежності від виду забруднення.

Очищені деталі поступають на дільницю дефектації, для визначення стану кожної деталі у відповідності до технічних умов на капітальний ремонт.

Перевірені деталі укладаються в спеціалізовану тару і направляються по трьом напрямках:

1 –   деталі, що підлягають відновленню, передаються у склад деталей, що чекають ремонту;

2 –   деталі, які придатні для подальшої експлуатації – передаються на дільницю комплектування;

3 –   деталі, які не підлягають відновленню, передаються в металобрухт.

За виробничою структурою завод має три основні цеха: розбірно-складальний, цех ремонту силових агрегатів та цех відновлення.

Деталі, що потребують відновлення, зі складу подаються на дільниці цеху відновлення, згідно з маршрутом відновлення. Відновлені деталі, деталі зі складу запасних частин та придатні деталі поступають на дільницю комплектування в складальному цеху. Тут комплектуються деталі для складання вузлів та агрегатів.