Технологія й організація капітального ремонту вантажних бортових автомобілей (за базову марку прийнято вантажний автомобіль ЗІЛ-ММЗ- 555), страница 4


1.6 Розрахунок кількості працюючих на дільницях та в цехах заводу

Працюючі в цехах заводу поділяються на такі категорії: основні робітники, допоміжні робітники, інженерно-технічні робітники (ІТР), службовці й робітники молодшого обслуговуючого персоналу (МОП).

Основні виробничі робочі виконують роботи безпосередньо на основному виробництві. Кількість основних робітників необхідних для виконання річного завдання на певній дільниці визначається виходячи з річної програми трудомісткості дільниці –  та дійсного фонду часу робітника відповідної професії  (вибираємо за даними таблиці 7 [1]).

                                                                   .                                                     (1.5)

Так для комплектувальної дільниці розбірно-складального цеху:

                                    роб.

Решту дільниць підраховуємо аналогічно.

Крім основних робітників виробничу програму забезпечують робітники допоміжні: кранівники, комірники, контролери т. ін. Їх кількість приймаємо у відсотковому відношенні до основних робітників, рекомендовано 12…15% і залежить від технічної складності виробництва.

Кількість інженерно-технічних робітників (ІТР) та службовців (розрахунково-конторський персонал) приймається також у відсотковому відношенні до виробничників (основні робітники плюс допоміжні). Приймається для ІТР – 13…15%, із них 50% працюють на виробництві (майстри, начальники цехів). Службовців приймаємо – 12...14 %.

Робітників молодшого обслуговуючого персоналу приймаємо 2...3% від кількості всіх робітників. Оскільки такі категорії як інженерно-технічні працівники, службовці та молодший обслуговуючий персонал забезпечують роботу усіх цехових робітників і можуть одночасно працювати на декількох дільницях виробництва, а також в управлінні доцільно їх розрахунок вести відносно усіх дільниць цеху. Результати підрахунку працюючих зводимо в таблицю 2.

Одночасно формуємо цехи основного виробництва: складального, мотороремонтного та цеху відновлення. Підрахуємо кількість робітників відділу головного механіка із розрахунку 17% від робітників механічної дільниці цеху відновлення.

Відділ інструментального господарства визначається в кількості 25% від робітників механічної дільниці цеху відновлення.

Кількість майстрів призначається з розрахунку, що приблизно кожні 30 робітників-виробничників припадає під керівництво майстра. Коли нараховується 3 майстри на дільниці, призначається старший майстер.

Формуючи основні виробничі цехи заводу звертаємо увагу на специфіку робіт. Так всі роботи по зварюванню, ковальське, мідницькі відносимо до цеху відновлення. Роботи механічної дільниці цеху ремонту силових агрегатів на 50% виконуються в цеху відновлення.

Роботи по ремонту власного обладнання, крім специфічних, відносимо до цеху ремонту силових агрегатів.

Визначаємо кількість робітників відділу головного механіка:

                                 роб.

Визначаємо кількість робітників інструментального відділу:

                                  роб.

Визначаємо кількість майстрів:

                               чол.

Таблиця 3 – Кількість працюючих на дільницях і в цехах заводу