Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти та науки України

Вінницький державний технічний університет

                                              Інститут радіотехніки, зв’язку і приладобудування

                                              Факультет радіотехніки і телекомунікацій

                                            Кафедра радіотехніки  

Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора

Курсовий проект

з дисципліни “Пристрої підсилення сигналів”

Пояснювальна записка

ВДТУ 7.092401-02.56.13С-02 ПЗ

Керівник доцент к.т.н.________________________________Рудик В.Д.

Н.Контролер________________________________________Рудик В.Д.

Ст. гр.1ОТЗ-00_____________________________________Хохлюк Ю.В.

2002

Анотація

В даному курсовому проекті розробляється схема вихідних відеопідсилювачів RGB кольорового телевізора. Підсилювальні каскади пристрою розраховуються на транзисторах.  Проводиться моделювання при допомозі системи Electronics Workbench 5.12. Це дає змогу перевірити задані в ТЗ умови і зробити висновки про правильність побудови присторою.

   В додатку приведена схема електрична принципова модуля вихідних   відеопідсилювачів RGB кольорового телевізійного приймача і також перелік елементів.  

Перелік скорочень

Рвих – вихідна потужність

Е – напруга джерела живлення

Fh21е – гранична частота коефіцієнта передачі по струму в схемі СЕ

  FY21e – частота коефіціента передачі по струму в схемі СЕ

h21emin -  мінімальний коефіцієнт передачі по струму

S – крутизна характеристики транзистора

Кр – коефіцієнт підсилення по потужності

Мн – частотні спотворення в області НЧ

Мв – частотні спотворення в області ВЧ

Uвх – вхідна напруга

Uке – напруга колектор-емітер

Rн – опір навантаження в колі колектора

Ср – розділова ємність

Зміст

Анотація.....................................................................................................................

Перелік скорочень.....................................................................................................

Зміст............................................................................................................................

  Вступ…………………………………………….....……………………………..…

1.     Розробка технічного завдання…………………………………………….

2.     Розробка структурної схеми пристрою………………………………..…

2.1  Вибір навантаження, визначення вихідної  напруги  та

 потужності ……………………………………………….......….....................

         2.2 Вибір схеми каскаду кінцевого підсилення (ККП)................................

  2.3 Вибір типу транзисторів ККП....................................................................

         2.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення по потужності Кр ........

 2.5 Визначення кількості каскадів підсилення................................................

 2.6 Розрахунок відношення сигнал / шум ………...…..................................

  2.7 Розподіл частотних і нелінійних спотворень по каскадах.…….............

 2.8 Структурна схема пристрою ………….................................…...............

 3. Електричні розрахунки каскадів пристрою…………………..…..……...

   3.1   Розрахунок каскаду кінцевого підсилення………………….….……..

         3.2    Розрахунок каскаду попереднього підсилення……………...........…..

         3.3    Розрахунок регулятора рівня контрастності.........................................

4. Моделювання пристрою на ЕОМ…………………………………………..

5. Порівняння результатів проектування та моделювання з вимогами ТЗ…

Висновок………………………………………………………………………..

Література……………………………………………………………………....

ДОДАТКИ

Вступ

   Метою даного курсового проекту є створення підсилювача каналу відеосигналів кольорового телевізора, що повинен задовольняти вимоги технічного завдання.

   Вихідний відеопідсилювач – це пристрій, що зв’язує  відеопроцесор з кінескопом. Він має у своєму складі три відеопідсилювачі,  які призначені для підсилення трьох сигналів RGB.

   Для відеопідсилювачів висувають високі вимоги - вони повинні  забезпечувати рівномірне підсилення в дуже широкій смузі частот при мінімальних спотвореннях сигналу. Обов’язковим стає використання різних схемотехнічних рішень для підвищення коефіцієнта підсилення, корекції частотних та фазових характеристик.

  В даному курсовому проекті вважається, що формування сигналів RGB відбувається  в відеопроцесорі.

  В процесі розрахунку структурної схеми буде визначено: кількість каскадів пристрою та обґрунтовано вибір підсилювальних елементів для кожного каскаду; вибрано схему та режим роботи кожного каскаду; розподіл частотних та нелінійних спотворень по каскадах пристрою.

   В електричних розрахунках каскадів пристрою будуть вибрані електричні схеми каскадів, розраховані номінали та вибрані типи елементів, будуть уточнені параметри пристрою.

   Моделювання схеми пристрою на ЕОМ ( АЧХ, ФЧХ) буде проводитись за допомогою системи схемотехнічного моделювання Electronics Workbench 5.12.  Вона дозволяє вирішувати широкий спектр задач та представляє результат у зручному вигляді, тому добре підходить для такого завдання.

Похожие материалы

Информация о работе