Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора, страница 5

РRпод1 = U Rпод1 ∙ Iпод = 89.25 ∙ 5 ∙ 10-3 = 0.45 Вт .

Р Rпод2 = U Rпод2 ∙ Iпод = 10.75 ∙ 5 ∙ 10-3 = 0.06  Вт .

Р Rн = U Rн ∙ Iк = 49.95 ∙ 33 ∙ 10-3 = 1.65  Вт .

Р Rес = U Rес ∙ ( Iкб ) = 4.3 ∙ (33+0.5) ∙10-3 = 0.15 Вт .

Р Rек = U Rек ∙ ( Iкб ) = 0.72 ∙ (33+0.5) ∙10-3 = 0.2 Вт .

Обираємо:

Reс-ТВО-0.25 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.25Вт).

  Reк-ТВО-0.25 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.25Вт).

  R1- ТВО-0.5 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.5Вт).

  R2- ТВО-0.25 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.25Вт).

  Rн - С2-33 (границі номінального опору 1Ом-10МОм, Рном=2Вт).

    Розрахуємо коло емітерної ВЧ корекції.

Коректуюча ємність визначається з виразу:

,

де  А - глибина ВЗЗ A=1+S·Rек=1+0.04·43≈3;

      τво·Rн=(Скінмонк)·Rн=(5пФ+10пФ+7пФ)·3000 Ом=66 нс.

          Тоді =233 пФ.

Обираємо конденсатор ПМ-1 (границі номінальної ємності 100..104 пФ).

Уточнюємо значення частотних спотворень в області верхніх частот.

   З розрахунків структурної схеми Мв т(КТ604Б)» 0.256 дБ.

Mвсх(КТ604Б)=1.07 дБ.     Mв(дБ)в.т(дБ)в.сх(дБ)=0.256+1.07=1.326 дБ.

Враховуючи ВЗЗ з глибиною А=3 отримаємо Mв==1.3 дБ .

Коефіцієнт гармонік для схеми з спільним емітером мають значення 4...6%. Обираємо значення Кн=4% і враховуючи ВЗЗ з глибиною А=3 отримаємо:

=1.3%

Проведемо розрахунок коефіцієнтів підсилення каскаду:

-  по напрузі

КU = 20log(S0 ∙ R)                                                                                        

де      R =                                                                                        

          R =   кОм .

          КU =20log( 0.04 ∙1160) =26.6  дБ .

-  по струмові

Кі = КU                                                                                           

де                                                                     

           кОм .

          Кі =26.6∙  дБ .

-  по потужності

Кр.розр = 10 lg Кі ∙ КU                                                                            

Кр.розр = 10 lg 26.6 ∙ 28.45 = 29  дБ .

3.2 Розрахунок каскаду попереднього підсилення

Схема КПП на біполярному транзисторі з спільним емітером представлена на рис. 3.2.1

Рис. 3.2.1 Схема електрична принципова КПП

   Каскад попереднього підсилення зібраний по схемі зі спільним емітером на малопотужному транзисторі КТ361Г.

Використовуючи вихідні та вхідні статичні характеристики транзистора  визначимо :

струм колектора - Iк.о=12 мА,

напругу колектор-емітер - Uке.о=5 В,

струм бази  - Iб.о=0.05 мА,

 напругу база-емітер Uбе.о=0.5 В.

Знайдемо опір резистора навантаження каскаду попереднього підсилення:

=400 Ом.

Розрахуємо коло емітерної стабілізації режиму підсилювального каскаду, визначимо опір резистора Rе і ємність конденсатора Се:

Ом ,

Тоді = 200мкФ

Обираємо конденсатор КЕ-М (границі номінальної ємності 10..2000мкФ).

  Визначимо струм подільника в колі бази Iпод=10Iб.о=0.5 мА.

Опір резистора 24 кОм.

Тоді 3.4 кОм,

Rпод1=Rпод-Rпод2 =24 кОм.

Rпод1=24 – 3.4 =20.6  кОм.

Для резисторів необхідно визначити їхню потужність:

 Р = U ∙ I                                                                                                          

РRпод1 = U Rпод1 ∙ Iпод = 10.3 ∙ 0.5 ∙ 10-3 = 5.15 мВт .

Р Rпод2 = U Rпод2 ∙ Iпод = 1.7 ∙0.5 ∙ 10-3 = 0.85 мВт .

Р Rн = U Rн ∙ Iк = 6.8 ∙ 12 ∙ 10-3 = 81.6  мВт .

Р Rе = U Rес ∙ ( Iкб ) = 0.2 ∙ (12+0.05) ∙10-3 = 2.41 мВт .

Обираємо:

Re-ТВО-0.25 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.25Вт).

  R1- ТВО-0.5 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.5Вт).

  R2- ТВО-0.25 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.25Вт).

  Rн - ТВО-0.5 (границі номінального опору 3Ом-510кОм, Рном=0.5Вт).

   Мв т(КТ361Г)» 0.0016 дБ.

Mвсх(КТ361Г)=1.06дБ. Mв(дБ)в.т(дБ)в.сх(дБ)=1.0616 дБ.

Коефіцієнт гармонік для схеми з спільним емітером мають значення 4...6%. Обираємо значення Кн=4% і враховуючи ВЗЗ з глибиною А=3 отримаємо:

=1.3%

Проведемо розрахунок коефіцієнтів підсилення каскаду:

-  по напрузі