Підсилювач каналів відеосигналів кольорового телевізора, страница 3

          Ік.мах.доп ≥ Ікмк0                                                                                                                      

           ,        

Звідки   мА  ;   мА .

Ік.мах.доп ≥ 14.2+20=34.2  мА .

При виборі транзистора необхідно врахувати і частотні властивості .При цьому мусить виконуватись така умова :

fY21e≥FВ/0.3=21.7 МГц

Тоді ,згідно розрахунків,  параметри транзистора повинні задовільняти умовам :

     1.    Рк .мах.доп ≥ 1.5 Вт .

2.  Uке max доп ≥124 В .

     3.    Ік .мах.доп ≥ 34.2  мА .

     4.    fY21e ≥ 21.7 МГц .

        Проведемо розрахунок транзистра для каскаду попереднього підсилення:

Kp(VT2)=0.3h221E min =0.3*900=270  

P*вих=Pвих/Kp(VT2)=0.3/270»1.2мВт

Рк доп = ( 5…10 ) Рвих ≤ Рк.мах.доп                                        

Рк доп=5∙1.2*10-3=6  мВт .

Uке max доп  

           , де R*н=1000 Ом , Uзал=2 В.

Отримаємо :                  Uке max доп  В.

Визначимо величину Ік.мах.доп :

Ік.мах.доп ≥ Ікмк0                                                                                                                      

         ,        

Звідки   мА  ;   мА .

Ік.мах.доп ≥ 1.6+3=3.6  мА .

Тоді ,згідно розрахунків,  параметри транзистора повинні задовільняти умовам :

1.  Рк .мах.доп ≥ 6 мВт .

2.   Uке max доп ≥8 В .

     3.    Ік .мах.доп ≥ 3.6  мА .

  Отже для ККП вибирається транзистор КТ604Б з  такими основними параметрами :

Uк.е.мах = 250 В               

Uк.б.мах = 300 В               

Uе.б.мах = 5 В                   

Iк.мах = 0,2 А                                       

Рк.мах T = 3 Вт

h21е = 30…120

fгр = 40 МГц

     Для КПП обираємо транзистор КТ361Г з  такими основними параметрами :

Uк.е.мах = 35 В                 

Uк.б.мах = 35 В                 

Iк.мах = 10 мА                                      

Рк.мах  =150 мВт

h21е = 50…350

fгр = 250 МГц

          2.3.2 Частотні властивості біполярного транзистора, прийнято характеризувати граничними частотами, значення яких не повинні перевищувати верхню граничну частоту пристрою.

          Для біполярного транзистора.

де rб - об'ємний опір бази

S0 – крутість транзистора в робочій точці

де tк – стала часу

Ск – ємність колекторного переходу транзистора.

          З вище вказаних формул :

-для КТ604Б розраховується:

             МГц .

            МГц .

           мА/В .

            Ом .

            МГц .

-для КТ361Г розраховується:

          .1  МГц .

            МГц .

           мА/В .

            Ом .

            МГц .

2.4 Визначення загального коефіцієнта підсилення пристрою по потужності Кр

Для відео підсилювача на біполярних транзисторах загальний коефіцієнт підсилення по потужності дорівнює:

де Рвх вихідна потужність джерела сигналу, яким є відео детектор з вихідною напругою Uвих.дж = ( 100…300 ) мВ і вихідним опором 5…10 кОм. Вибираємо Rвих.дж=5  кОм

Звідки    18  мкВт

Загальний коефіцієнт підсилення буде становити:

  дБ

2.5 Визначення кількості каскадів підсилення

Кількість каскадів підсилення визначається виходячи з загального коефіцієнта підсилення по потужності Кр.заг ( дБ )

Кр.заг ( дБ ) = Кр1 ( дБ )+...+ Крn ( дБ )

де Кр і Кр2 – коефіцієнти підсилення по потужності відповідно 1-го і n-го каскадів підсилення.

          Для каскаду підсилення з спільним емітером коефіцієнт підсилення визначається по формулі:

Для КТ604Б   дБ .

Для КТ361Г   дБ .

Отримуємо  Кр.заг ( дБ ) розр = 24.31+28.75=53.06  дБ.

Кр.заг ( дБ ) розр> Кр(заг) розраховане в пункті 2.4  .

          По розрахованому коефіцієнту  підсилення видно, що дані умови нас задовольняють, а отже транзистори і схеми їх включення вибрані вірно.

2.6 Розрахунок відношення сигнал / шум

При проектуванні багатокаскадних пристроїв розраховують напругу шуму лише першого каскаду. Як правило, для каскаду на біполярному транзисторі, розраховується  мінімальна  напруга на  вході  при  заданому відношенні  сигнал / шум

яке визначає чутливість пристрою.